Radionica o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu

green-buildingRadionica o Projektu saradnje Vlade Kraljevine Holandije i Vlade Republike Srbije “Government to Government” u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, održava se 20. oktobra u sali Mikonos hotela Zira. Skup će otvoriti Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije, a o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu govoriće mr Bojan Kovačić, zamenik direktora Agencije za energetsku efikasnost, predstavnici agencije za energiju Senter Novem iz Holandije, Holandskog međunarodnog fonda za stanovanje i mnogi drugi. Iako radionica predstavlja poslednju fazu u realizaciji projekta Vlade Kraljevine Holandije i Vlade Republike Srbije, aktivnosti unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu nam tek predstoje. U okviru radionice Agencija za energetsku efikasnost će promovisati primere dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, a biće reči i o aspektima primene Nacionalne Strategije održivog razvoja (NSOR) sa stanovišta energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu spada u primere dobre prakse NSOR. Stoga je uticaj demonstracionih projekata Agencije za energetsku efikasnost na tok i proces realizacije NSOR od velikog značaja. Projekat saradnje između Vlade Kraljevine Holandije i Vlade Republike Srbije ima za cilj pružanje podrške Vladi Republike Srbije u daljoj primeni NSOR, sa posebnim osvrtom na temu energetske efikasnosti u zgradarstvu. Projekat realizuje Nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu u Holandiji, u saradnji sa Kabinetom potpredsednika Vlade za evropske integracije.

Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije je do sada realizovala 16 demonstracionih projekata u oblasti cityscapezgradarstva, a koji su u svom rangiranju, u pogledu unapređenja energetske efikasnosti dostigli najviše standarde i pokazali velike uštede. Svih šesnaest projekata je finansirano sredstvima donacije Evropske agencije za rekonstrukciju, dok je 28 objekata javnih zgrada socijalne namene finansirano sredstvima IDA kredita, od strane Svetske banke sa učešćem Republike Srbije kao sufinansijera i Agencije za energetsku efikasnost u svojstvu implementacionog tela. Planirano je još stotinu ovakvih projekata do kraja 2012. godine. Radionica će omogućiti nastavak saradnje između Vlade Kraljevine Holandije i Vlade Republike Srbije kroz identifikovanje mogućnosti za pripremu predloga pilot projekata u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu i njihovu dalju realizaciju.

U međuvremenu, dostavljen je predlog za izradu studije o energetskoj efikasnosti u Srbiji koja će pratiti period koji je predviđen Nacionalnom strategijom održivog razvoja Republike Srbije i njenim Akcionim planom od 2009. do 2017. godine. Tim povodom, početkom 2009. godine organizovana je poseta holandskog eksperta koji će pomoći izradu pomenute studije. Održani su konsultativni sastanci sa ključnim institucijama u Srbiji, na kojima su učestvovali i eksperti Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije

You may also like...