Bezbednost i zdravlje na radu

U okviru Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu u Kragujevcu se od 22 do 23 oktobra održava skup o stručnom i praktičnom osposobljavanju poslodavaca i zaposlenih u ovoj oblasti. U toku dvodnevnog seminara predstavljeni su rezultati Tempus projekta koji je realizovan u protekle dve godine sa ciljem da se stvori sistem stalne edukacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

radnik

Obuka za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu bila je sprovedena u protekle dve godine u okviru Tempus projekta koji su organizovali kragujevački Mašinski i Medicinski fakultet, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije. Radilo se na unapređenju rešenja i stvaranju sistema stalne edukacije u ovoj oblasti. Rezultati su predstavljeni na seminaru u Domu sindikata u Kragujevcu, a učesnici su dobili stručne publikacije i brošure o bezbednosti i zdravlju na radu.

Iako je vidljiv napredak u oblasti zakonodavnih rešenja u oblasti zaštite na radu u Srbiji treba intenzivno raditi na sprovođenju mera i podizanju svesti poslodavaca i zaposlenih o značaju primene propisa. Predstavnici Uprave za bezbednost na radu pri Ministarstvu rada ocenili su da je za razliku od preduzeća sa inostranim kapitalom koja prihvataju te obaveze, ogroman broj domaćih kompanija koje ne poštuju propise pravdajući se ekonomskom krizom.

  • Vera Božić Trefalt

    Vera Božić Trefalt direktorka Uprave za bezbednost na radu

    U ovoj oblasti ne bi trebalo da kriza utiče na primenu mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu , iz prostog razloga što se ovde radi o doslednoj primeni minimalnih mera, kako kaže Vera Božić Trefalt direktorka Uprave za bezbednost na radu, zakonskih imperativa koji se odnose na ovu oblast da se zaposleni ne povrede na radu. Krize mogu da postoje ali minimum mera u ovoj oblasti mora da se primenjuje zato što se ovde radi o povredama na radu i o profesionalnim bolestima. Ove godine nešto je smanjen broj povreda na radu, za 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, i kada je reč o smrtnim slučajevima a takođe i teškim povredama na radu, ali verujem dodaje ona da je to više posledica toga što privreda ne radi punim kapacitetima a takođe i građevinarstvo. Zato ne bih rekla da je stanje znatno poboljšano u odnosu na prošlu godinu, gde je drastično bio povećan broj teških povreda i smrtnih slučajeva na radu, ističe Vera Božić Trefalt.

U republici Srbiji još uvek mora mnogo da se poradi na kulturi rada da bi se broj povreda smanjio a jedan od načina je primena mera bezbednosti i zdravlja na radu. U zakonodavnom delu smo znatno napredovali, Vlada je donela Uredbu koja se odnosi na minimalne mere kada su u pitanju privremena i pokretna gradilišta, pravilnik koji se odnosi na preventivne mere na radnim mestima a takođe i kada je u pitanju oprema za rad.

  • Vera Božić Trefalt direktorka Uprave za bezbednost na radu kaže da je Vlada republike Sribije donela i strategiju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i ovih dana treba da usvoji akcioni plan koji je deo te strategije, a do kraja godine, dodaje ona doneće još četiri pravilnika koji se odnose na izloženost zaposlenih hemijskim materijama, azbestu kao i mere koje regulišu prenošenje tereta i kada je u pitanju upotreba krana.

Drugi veliki posao koji čeka poslodavce i zaposlene, kada je u pitanju primena mera po novim propisima odnosno po transponovanju Direktiva Evropske unije, jeste implementacija tih mera, pravilnika i podzakonskih propisa.

You may also like...