Zabranjena pošiljka cveća iz Holandije

Republički fitosanitarni inspektor Generalnog inspektorata, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je 30.10.2009. godine Rešenje o zabrani uvoza pošiljke cveća iz Holandije i naredio vraćanje pošiljke na osnovu izvršenog pregleda uzetih uzoraka i determinacije štetnog organizma, u skladu sa Zakonom o zaštiti bilja.

bemisia tabaci

hypericumTokom redovne kontrole zdravstvene ispravnosti pošiljaka biljaka prilikom uvoza u Republiku Srbiju na graničnom prelazu Horgoš, fitosanitarni inspektor je shodno proceduri izvršio pregled prateće dokumentacije, identifikaciju pošiljke i poređenje sa pratećom dokumentacijom i uzorkovanje. Pregledom uzoraka na bilju Hypericum posumnjao je na prisustvo štetnih organizama. Nakon izvršenog pregleda uzetih uzoraka od strane ovlašćene laboratorije potvrđeno je prisustvo karantinski štetnog organizma sa liste A1 Bemisia tabaci iz familije Aleyrodidae.

Na osnovu rezultata determinacije izdato je rešenje o zabrani uvoza i vraćanju pošiljke inopošiljaocu, a istovremeno su obavešteni granični fitosanitarni inspektori Generalnog inspektorata i na drugim graničnim prelazima, kako bi se sprečilo unošenje karantinski štetnog organizma u našu zemlju.

bemisia_tabaci-double

You may also like...