Zeleni pojas pored pruge Niš – Sofija

U akciji uređenja prostora pored pruge na Paliluli u ulici „Dušana Popovića“, u saradnji sa JKP „Gorica“ i nevladinim sektorom biće posađeno 130 novih sadnica.

sadjenje-drvoreda

Gradska opština Palilula (www.palilula.eu) osmislila je projekat rašćišćavanje terena i sadnju drvoreda u ulici „Dušana Popovića“ pored pruge, koja povezuje Niš i Sofiju.

Angažovan je stručni tim radnika JKP „Gorica“ Niš koji je u ovoj ekološkoj akciji, usmeren ka čišćenju rastinja i korova, kopanju sadnih jama i uklanjanju divljih deponija. Na ovom potezu od dva kilometara, do kraja nedelje, biće zasađeno 130 stabala breze. Ovim povodom, lokaciju novog drvoreda, obišli su prof, dr Igor Novaković, predsednik Opštine, Milan Đurđević, predsednik Skupštine Gradske opštine Palilula, Bojan Ilić, načelnik Uprave Opštine, Milan Stevanović, član opštinskog Veća i koordinatori EKOpolis mreže (www.ekopolis.rs). O radovima na terenu i značaju ove aktivnosti govorio je i direktor JKP „Gorica“ Branimir Jezdimirović.

drvored

Gradska opština Palilula projektovanje novog drvoreda i sadnju breza ostvaruje u okviru nacionalne kampanje „Zeleni gradovi Srbije“, koju je nedavno pokrenula Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije. Ova aktivnost je i deo svetskih ekoloških kampanja „Milijardu stabala za planetu zemlju“„Zelene staze Evrope“„Stop klimatskim promenama“, koje u Regionu promoviše EKOpolis u cilju povećanja zelenih i parkovskih površina u Srbiji, na teritoriji Grada i Gradske opštine Palilula u Nišu.

plakat-ok

    • Na osnovu sprovedenih istraživanja u poslednjih trideset godina, broj zelenih površina u gradovima Srbije smanjen je za petinu, što je dovelo do štetnih posledica po životnu sredinu. Ovom akcijom Gradska opština Palilula- Niš želi da se približi standardima EU koji propisuju minimum 25 kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku u gradovima-istakao je u susretu sa novinarima predsednik Opštine prof.dr Igor Novaković. „Naša akcija-naglasio je Novaković, osim povećanje i formiranja zelenih parkovskih površina i uređenja međublokovskog zelenila u Opštini, (Spomen park „Bubanj“, Delijski vis, Staro groblje „Gorica“, Botanička bašta, Kula..) predviđa sadnju drvenastih biljaka u centralnim naseljima Opštine kao i formiranje drvoreda pored pruge.

    • Pored sadnje i čišćenja prostora, ostvaruju se i ekološko-obrazovni programi u saradnji sa nevladinim organizacijama (EKOpolis, Ekolend, Savez izviđača, sportski klubovi), volonterima i obrazovnim ustanovama (osnovne škole, fakulteti, Gimnazija „Svetozar Marković“, vrtići za decu) koje učestvuju u aktivnostima. Veoma je bitno da se uz pomoć ovakvih akcija i projekata, ali i kontinuirane edukacije dece i omladine, razvija i unapređuje ekološka svest i na pravi način vrednuju mogućnosti koje nam priroda nudi. U tom cilju smo postali i članovi „Zelene mreže Grada Niša“ naglašava rukovodstvo Palilule.

      Uz pomoć stručnjaka JKP „Gorica“ i JKP “Mediana“ i njihovih komunalnih službi, koje će organizovati sadnju i raščišćavanje prostora, unaprediće se postojeće stanje u ovoj oblasti na terenu.

INFO EKOpolis mreža

Tekst i foto- Dragan Vidojković

ekopolis@bankerinter.net

You may also like...