REGIONALNA DEPONIJA U LAPOVU

deponija_vrbak

Nova regionalna sanitarna deponija koja ispunjava sve evropske standarde otvorena je na teritoriji opštine Lapovo. Deponijom upravlja kompanija .A.S.A. Eko, a osim opštine Lapovo deponiju će koristiti i Batočina, Despotovac, Rača i Velika Plana.

Deponija je projektovana i izgrađena po najvišim evropskim standardima, a kompleks deponije obuhvata više od 21 hektara. Prva faza tela deponije koja je puštena u rad je na površini od hektar i po. Posebna pažnja je posvećena projektovanju i izgradnji tela deponije, kao i tehnologiji za upravljanje ocednim i atmosferskim vodama i stvaranju mogućnosti za kasniju rekultivaciju. Telo deponije je izgrađeno od slojeva koje predstavljaju svojevrsnu barijeru i zaštitu od zagađenja životne sredine. Sistem geosenzora ugrađen između slojeva je još jedan vid preventivne zaštite sprečavanja zagađenja životne sredine. Deponija je opremljena i biotrnovima, odnosno sistemom za izdvajanje deponijskog gasa.

  • Deponija može da se koristi 25 godina i prema rečima predsednika SO Lapovo Dragana Zlatkovića to je i ekonomska deponija jer ćemo gas koji se stvara odlaganjem otpada, pretvoriti u električnu energiju. Takođe, dodaje on od svake tone komunalnog otpada koji se odloži na deponiju dobija se 1 evro.

Celokupna tehnologija izgradnje deponije i planirani tehnološki proces njenog rada su tako usklađeni, pa se za deponiju može reći da će biti bioreaktor čiji rad u potpunosti podržava održivo korišćenje energije i zaštitu životne sredine. U planu je izgradnja Centra za selekciju otpada.

  • Na deponiji se lageruje čvrst komunalni otpad a ceo ovaj prostor koji je prema rečima Ljubiše Nikšića projekt menadžera u kompaniji  .A.S.A.,  predviđen za izgradnju Centra za upravljanje otpadom, u narednih nekoliko godina trebalo bi da dobije i ostala postrojenja. Kako ističe, jedan od najvažnijih će biti Centar za selekciju otpada, gde će se u sekundarnoj selekciji izdvajati sve ono što je prikupljeno. Kada se budu stvorile kritične količine otpada,  kao sekundarne sirovine slaće se na tržište, i tek onda će biti izgrađen i Centar za selekciju otpada, ističe Nikšić.

Većina opština u Srbiji deponovanje smeća vrši na neuslovnim odlagalištima i smetlištima koja su u fazi zatvaranja kroz Projekat sanacije i rekultivacije. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine će kontrolisati sprovođenje projekata i  Plana upravljanja otpadom.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja poziva i ostale opštine iz okoline da se priključe regionalnoj deponiji u Lapovu i reše mnogobrojne probleme zagađenja životne sredine, koje nastaje dosadašnjim načinom odlaganja komunalnog otpada na postojećim smetlištima.

You may also like...