Tražimo ZELENI i CRNI LIST

Radio Beograd 2 i Pokret gorana Vojvodine, petu godinu zaredom, zajednički organizuju akciju „TRAŽIMO ZAGAĐIVAČA GODINE I ZAŠTITNIKE ŽIVOTNE SREDINE“. Akcija se odvija tokom cele godine, a završna manifestacija održava se svake godine u maju.

10 povelja „Zeleni list“ zaštitnicima životne sredine i jedna povelja „Crni list“ zagađivaču godine (za godinu 2013)

Cilj akcije je nagrađivanje napora na očuvanju i unapređenju životne sredine i, sa druge strane, ukazivanje na subjekte i pojave koji vode njenoj degradaciji i znatnom oštećivanju. Žiri Pokreta gorana Vojvodine i Radio Beograda 2 primenjuje vrednosna merila, procenjujući konkretan učinak kandidata u neposrednoj praksi, odnosno ubedljivost i značaj njihovog delovanja na razvijanje ekološke svesti putem masovnih medija, interneta, predavanja, kampanja ili ekološko-umetničkih projekata.

Reč je o najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji, koja traje već 31 godinu. Pokrenuli su je i organizovali 1983. godine Ekološki magazin „Čekajući vetar“ Radio Beograda 2 i Društvo za čistoću vazduha Srbije, a od 2010. akciji se pridružio Pokret gorana Vojvodine. Sadašnji organizatori su ovom akcijom značajno doprineli podizanju svesti o potrebi zaštite, očuvanja i unapređenja prirodnog okruženja u celoj državi. Posebno je dodela „CRNOG LISTA“ uticala na ponašanje dotadašnjih zagađivača, od kojih su neki posebnim angažovanjem, u relativno kratkom razdoblju, za dve-tri godine, postali dobitnici „Zelenog lista“.

U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani – pojedinci, udruženja, organizacije, institucije…tako što će popuniti APLIKACIONE FORMULARE (Crni list, Zeleni list), koji su dostupni na sajtovima Pokreta gorana (www.pgv.org.rs). Popunjeni aplikacioni fomulari se primaju na e-mail adrese office@ekoloskicentar.org  i office@pgv.org.rs  zaključno sa 30. aprilom 2014. godine.

Završna svečanost, na kojoj će biti uručeno 10 povelja „Zeleni list“ zaštitnicima životne sredine i jedna povelja „Crni list“ zagađivaču godine (za godinu 2013) održaće se 16. maja 2014., u pet do dvanaest, u Svečanoj sali Gimnazije u Sremskim Karlovcima

You may also like...