Vodič za finansiranje projekata

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava zainteresovanu javnost da je objavljeno je novo, jedanaesto po redu izdanje Vodiča kroz potencijalne izvore finansiranja za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP, preduzetnika i pojedinaca u Srbiji  za 2014. godinu.

Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja 2014

Ova svojevrsna i jedinstvena publikacija koju su partnerski kreirale Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Kancelarija za evropske integracijeTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Građanske inicijative predstavlja dragoceni izvor informacija koji ima za cilj da osnaži civilni sektor u Republici Srbiji i olakša njegovo funkcionisanje i delovanje.

Ovakav pregled potencijalnih donatora i raspoloživih sredstava omogućava ne samo organizacijama bolju informisanost i mogućnost planiranja, već je od značaja i za međunarodnu zajednicu u Republici Srbiji kao potencijalni osnov za bolje planiranje i koordinaciju budućeg obima i oblasti podrške, a u cilju obezbeđivanja efektivnijeg i efikasnijeg investiranja u razvojne programe – rekala je Ivana Ćirković direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Preuzmite:

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP, preduzetnika i pojedinaca u Srbiji

You may also like...