Saradnja sa Italijanima u okviru UNEP projekta

Saradnja sa institucijama Republike Italije u okviru UNEP projekta

Delegacija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Agencije za zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearne sigurnosti Srbije i predstavnika Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima bila je u studijskoj poseti Republici Italiji.

Saradnja sa institucijama Republike Italije u okviru UNEP projekta

Poseta je proizvod saradnje između italijanskog Ministarstva životne sredine, kopna i mora i Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) u periodu od 11-14. aprila 2016. godine i realizovana je u okviru projekta “Podrška Republici Srbiji u primeni multilateralnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine i obaveza prema EU putem unapređenja monitoringa kvaliteta zemljišta u industrijskim zonama”.

Aktivnosti ove posete su bile u funkciji nalaženja modaliteta buduće saradnje u okviru projekta. Delegacija se u tom cilju sastala sa predstavnicima Ministarstva za životnu sredinu, kopno i more, Ministarstva spoljnih poslova Republike Italije, kao i Nacionalne agencije za nove tehnologije, energetiku i održivi ekonomski razvoj (ENEA), Instituta za javno zdravlje (ISS) i Instituta za zaštitu životne sredine i istraživanje (ISPRA). Posle razmene informacija dogovorena je poseta predstavnika pomenutih italijanskih institucija Srbiji u junu mesecu kako bi se definisao konačan redosled aktivnosti na realizaciji ovog važnog projekta.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

You may also like...