SVETSKI DAN ŠUMA U NIŠU

SVETSKI DAN ŠUMA-21.mart, obeležen je u Nišu zajedničkom akcijom organizacija civilnog društva i lokalnih organa vlasti. U tome su prednjačile gradske opštine Palilula i Pantelej.

SVETSKI DAN ŠUMA NIŠ

Pod pokroviteljstvom Gradske opštine Palilula, Udruženje građana PULS i konzorcijum organizacija civilnog društva sa medijskom EKOPOLIS mrežom, učenicima škola, komunalnih preduzeća, savetom građana i Kancelarijom za mlade Palilule, organizovalo je akciju čišćenja i sadnju novih stabala u zelenom prostoru između dve škole – Osnovne škole „Bubanjski heroji“ i Specijalne škole „Bubanj“. U ovoj akciji učestvovalo je oko 40 volontera, građana ovog dela naselja u Paliluli i članova nevladinog sektora. Uz podršku radnika JKP „Medijana“ i JKP “Gorica“, sakupljeno je oko 80 vreća otpada, pretežno plastike ali i drugih vrsta otpada iz domaćinstva. Zasađeno je deset novih stabala i rasčišćen teren.

mahovina na patici

Ova mala „zelena oaza“ Palilule, po rečima organizatora, nedavno je čišćena ali sa odlaganjem otpada se nije prestalo. Građani ovog naselja ne odustaju od predloga da se ovaj prostor uredi kao rekreativni park, jer po svom obodu pripada šumskom kompleksu Spomen parka „Bubanj“. Zato je i nastao slogan „SAČUVAJMO ŠUMICU – PLUĆA LEDENE STENE“, kao izraz velike želje stanovnika Ledene stene da umesto deponije pored svojih domova imaju uređen prostor. Ovim povodom su, Milan Đurđević, predsednik Skupštine, Boban Mikić, član Veća, Aleksandar Savić, šef odborničke grupe u GO Palilula, obišli parkić na Ledenoj steni i pridružili se učesnicima akcije nevladinog sektora. Domaćini aktivnosti, članovi udruženje „PULS-Pluća Ledene Stene“, aktivno rade na unapređenju zaštite životne sredine i zdravlja stanovništva Ledene Stene.

Sakupljeno je oko 80 vreća otpadaSAČUVAJMO ŠUMICU - PLUĆA LEDENE STENE

  • Gradska opština Palilula je od 2009. učesnik projekta nacionalne kampanje „Zeleni gradovi Srbije“, koju je inicirala Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije, a u saradnji sa EKOpolis mrežom i partner u međunarodnim ekološkim kampanjama „Milijardu stabala za planetu zemlju“- „Zelene staze Evrope“- „Stop klimatskim promenama“, „Očistimo Srbiju- Clean up the World 2011– istakao je predsednik opštine, prof.drIgorNovaković.

Zasađeno je deset novih stabalaSadnja novih stabala u PARKIĆU

U naseljima Gradske opštine Palilula uspešno se ostvaruje Program aktivnosti na uređenju međublokovskog zelenila i rešavaju zahtevi građana.

  • Veoma je bitno da se uz pomoć ovakvih akcija i projekata, ali i kontinuirane edukacije dece i omladine, razvija i unapređuje ekološka svest i na pravi način vrednuju mogućnosti koje nam priroda nudi – naglašava Milan Đurđević, predsednik Skupštine.

Cilj ovih aktivnosti, po oceni naših sagovornika je povećanje zelenih i parkovskih površina u Gradskoj opštini Palilula – Gradu Nišu. Zato je opština Palilula prihvatila poziv i postala član 2010. „Zelene mreže Grada Niša“

Dragan Vidojković

You may also like...