Treći izveštaj o Arhuskoj konvenciji!?

Izrada Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09).

Izrada Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

Radi detaljnijeg informisanja o sadržaju Izveštaja i efikasnijeg rada, na sajtu Ministarstva se nalazi formular za izradu Izveštaja na srpskom i engleskom jeziku.

Tekst Arhuske konvencije

Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja, javnost, preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da predloge i informacije za koje smatraju da je potrebno da budu uneti u Izveštaj ili da se posebno naglase, pošalju do 05. juna 2016. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@eko.minpolj.gov.rs

Planirano je da se nakon izrade radne verzije Izveštaja isti stavi na uvid javnosti 30 dana.

You may also like...