U Srbiji na deponiji završi 99% otpada, u Nemačkoj 1%

Srbija reciklira samo 1% komunalnog otpada a članice EU u proseku 28%, kompostiranja u Srbiji uopšte nema a u EU se tako tretira 16% otpada i u Srbiji 99% a u EU samo 28% otpada završi na deponiji, pokazuju podaci Eurostata.

Najviše otpada po osobi u EU proizvede se u Danskoj a najmanje u Rumuniji dok je šampion Unije po recikliranju i kompostiranju Nemačka koja tako preradi dve trećine otpada.

U Srbiji na deponiji završi 99% otpada, u Nemačkoj 1%

Prema podacima Evropske statističke službe, u Srbiji je u 2014. godini proizvedeno 302 kilograma otpada po stanovniku od čega je 236 kilograma tretirano (reciklirano, kompostirano, spaljeno ili odloženo na deponije).

Međutim, od tretirane količine u Srbiji samo je 1% recikliran a 99% otpada je završilo na deponijama.

Ni ostale zemlje koje streme ka članstvu u EU ne odnose se mnogo bolje od Srbije prema otpadu – i u Crnoj Gori 99% otpada ide na deponije a u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Turskoj 100%.

Smanjuje se količina otpada u EU

U EU je svaka osoba u 2014. proizvela u proseku 475 kilograma otpada od čega je 44% reciklirano ili kompostirano.

Količina otpada po stanovniku u EU smanjena je za 10% od 2002, kada je dostigla maksimum od 527 kilograma. Proizvodnja komunalnog otpada po osobi u EU konstantno opada od 2007. i sada je ispod nivoa beleženog sredinom devedesetih.

Od 475 kilograma otpada proizvedenog po osobi u 2014, 465 kilograma je tretirano – 28% je reciklirano a isti procenat je završio na deponiji, 27% je spaljeno a 16% kompostirano.

Udeo otpada koji se reciklira ili kompostira u EU raste i sa 17% u 1995. stiglo se do 44% u 2014.

Najviše otpada u Danskoj, najmanje u Rumuniji

Količina otpada po osobi razlikuje se u velikoj meri od članice do članice EU i ide od manje od 300 kilograma do dva i po puta više.

Manje od 300 kilograma komunalnog otpada po osobi proizvedeno je u Rumuniji, Poljskoj i Letoniji a slede Češka i Slovačka sa tek nešto više od 300 kilograma.

Na drugoj strani je Danska sa 759 kilograma otpada po stanovniku godišnje a zatim idu Kipar, Nemačka i Luksemburg sa po više od 600 kilograma i Malta, Irska, Austrija, Holandija, Francuska i Grčka sa po između 500 i 600 kilograma po osobi.

Nemačka preradi dve trećine otpada

Članice EU znatno se razlikuju i po načinu na koji tretiraju komunalni otpad.

Gotovo polovina otpada reciklira se u Sloveniji (49%) i Nemačkoj (47%) dok se najviše kompostira u Austriji (32%), Holandiji (27%) i Belgiji (21%).

Recikliranjem i kompostiranjem zajedno u Nemačkoj je 2014. godine tretirano 64% otpada, u Sloveniji 61%, Austriji 58%, Belgiji 55% a Holandiji 51%.

Najmanje polovinu otpada spaljivanjem su tretirale Estonija (56%), Danska (54%), Finska i Švedska (50%).

U Belgiji, Danskoj, Nemačkoj, Holandiji i Švedskoj samo 1% otpada završi na deponijama, sve ostalo su reciklira, kompostira ili spali.

Istovremeno je najveći deo otpada odložen na deponije u Letoniji (92%), Malti (88%), Hrvatskoj (83%), Rumuniji (82%), Grčkoj (81%), Slovačkoj (76%), Kipru (75%) i Bugarskoj (74%).

Izvor: EurActiv.rs

You may also like...