Upravljanje vodnim resursima – Evropa i Srbija

Glavni cilj evropske i nacionalnih politika upravljanja vodnim resursima je osigurati dostupnost dovoljne količine vode za zadovoljenje potreba ljudi i životne sredine.

Status površinskih voda Srbije

Evropska unija je Okvirnom direktivom o vodama iz 2000. godine uspostavila integralni okvir za zaštitu i poboljšanje kvaliteta vodnih resursa. Njen glavni cilj je postizanje dobrog statusa svih površinskih i podzemnih voda, što znači ispunjavanje određenih standarda u pogledu ekologije, hemije, morfologije i količine voda. Evropa je daleko od ispunjenja ovih ciljeva i uspostavljanja čistih akvatičnih sistema, kako piše u dokumentu “The European Environment – State and Outlook 2015, Synthesis Report ( EEA)”. Ovaj izveštaj, koji govori o stanju i izgledima životne sredine u Evropi, navodi da su brojni rečni slivovi zapadnog Balkana pod snažnim uticajem hidromorfoloških promena i zagađenja iz komunalnih, industrijskih i agrohemijskih izvora.

Kakav je status površinskih voda Srbije i kakvi su izgledi u pogledu harmonizacije propisa sa Evropskom unijom i rokova koji su predviđeni u procesu pridruživanja?

Stručni skup održan povodom Svetskog dana voda (22. ma

Ovo je bila tema stručnog skupa održanog povodom Svetskog dana voda (22. mart) -FOTO GALERIJA .

Na skupu je predstavljena publikacija “STATUS POVRŠINSKIH VODA SRBIJE – Analize i elementi za projektovanje monitoringa”, koju možete preuzeti.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije

You may also like...