Završena obuka o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine održala je u Beogradu završnu obuku za primenu Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja i šest podzakonskih akata, sa posebnim osvrtom na postavljanje i korišćenje baznih stanica mobilne telefonije.

  • U okviru seta ekoloških zakona usvojenog maja prošle, donet je i Zakon o zaštiti od nejonizujućihSlaviša Simić- šef Odseka za zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja

    zračenja, koji je usklađen sa Zakonom o telekomukikacijama i Zakonom o planiranju i izgradnji. Doneta su i sva podzakonska akta. Time je uređen sistem, nadzor je ostao u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, dok jedinice lokalne samouprave izdaju dozvole – rekao je šef Odseka za zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja Slaviša Simić.

On je najavio da će uskoro biti objavljena mapa nejonizujućih zračenja u Srbiji i dodao da je Ministarstvo pratilo preporuke Svetske zdravstvene Organizacije za zone povećane osetljivosti u koje spadaju škole, vrtići, zdravstvene ustanove i starački domovi.

 

  • Republika Srbija je pooštrila referentne granićne vrednosti u odnosu na propise EU – istakao je Simić.

Ministarstvo je donelo Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja i šest podzakonskih akata i ovlašćene su repetitorstručne institucije za merenje intenziteta elektromagnetnih polja. U toku je stručno osposobljavanje i edukacija, kao i kontinuirano informisanje javnosti.

Obuci su prisustvovali zaposleni na poslovima zaštite životne sredine, građevine i urbanizma, nadležni organi lokalne samouprave za primenu Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, predstavnici sva tri mobilna operatera koji pokrivaju teritoriju Republike Srbije i novinari.

Obukom je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja započelo  primenu propisa sa ciljem izgradnje efikasnog sistema zaštite od nejonizujućih zračenja i sa jasno definisanim pravima i obavezama nadležnih državnih organa, operatera i naravno, javnosti

You may also like...