Arhus centar u Kragujevcu

Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, u Kragujevcu 28. aprila u hotelu ’’Kragujevac’’, organizovaće konferenciju povodom početka aktivnosti u vezi sa implementacijom Arhuske konvencije u Srbiji. Ministar životne sredine i prostornog planiranja, Oliver Dulić, potpisaće na konferenciji Protokol o razumevanju sa Gradom Kragujevcem o osnivanju Arhus centra.

Print

Arhus konvencija, koja je ratifikovana u maju 2009. godine, deo je „zelenog paketa“ zakona iz oblasti životne sredine koje je Vlada usvojila. Konvencija obavezuje na veće učešće javnosti u zaštiti životne sredine čime bi se ojačala politika životne sredine u državi. Ovim povodom, Ministarstvo će predstaviti aktivnosti koje su pokrenute na državnom i lokalnom nivou u cilju primene „tri stuba“ Arhuske konvencije: pristup informacijama od značaja, učešće javnosti u donošenju odluka u vezi sa zaštitom životne sredine, i pristup pravosuđu. Predstavnici ekoloških NVO, Privredne komore i Stalne konferencije gradova i opština govoriće o značaju ovog dokumenta, koristi koje društvo dobija kao i o obavezama države koje proizilaze iz Konvencije.

Na konfernciji pod nazivom ’’Primena Arhuske konvencije u Srbiji’’ prisustvovaće i Goran Svilanović, koordinator aktivnosti OEBS-a iz oblasti životne sredine i ekonomije, Sekretarijata OEBS-a kao i Tomas Mur, zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji.

You may also like...