Komunalni otpad kao energent

Centralno-evropski forum za razvoj – CEDEF u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost Republike Srbije i kompanijom Global Intercontinental Utilities BGD d.o.o. održao je panel diskusiju za medije na temu “Komunalni otpad kao energent”

Povod za organizaciju panel diskusije je nagradni konkurs CEDEFa za najbolji novinarski prilog na temu “Komunalni otpad kao energent“. Konkurs će biti otvoren do 30. aprila 2012. godine i uzeće u obzir sve novinarske radove objavljene na ovu temu u periodu od 01. oktobra 2011. do 30. aprila 2012. godine. Pokrovitelj nagradnog konkursa je kompanija Global Intercontinental Utilities BGD d.o.o. Nagrada za tri prvoplasirana novinarska priloga je studijsko putovanje u Mančester, englesko predstavništvo Global Intercontinental Group, i posetu stadionu Old Trafford. Prezentacije sa panel diskusije i propozicije konkursa možete pronaći na sajtu www.cedeforum.org

 

Cilj konkursa je unapredjenje informisanosti javnosti i privrede o značaju upotrebe komunalnog otpada za proizvodnju toplotne i električne energije. Stručnjaci su prezentovali primere dobre prakse i pružili praktične savete za ostvarenje uštede u potrošnji energije.

S obzirom na to da se procenjuje da će rezerve uglja koje Srbija poseduje biti istrošene u periodu od 2030. do 2050. godine, a da nas u narednih 20 godina očekuje znatan rast potrošnje električne energije, od preko 60 procenata, Srbija mora da nađe alternativne izvore snabdevanja energijom.

 

Prema rečima Srećka Ševića, na teritoriji grada Beograda dnevno se proizvede preko 1800 tona komunalnog otpada, odnosno svaki stanovnik glavnog rada u proseku produkuje 1.14 kilograma dnevno ovog potencijalnog izvora energije. Iz tih razloga komunalni otpad mogao bi da se koristi kao obnovljivi izvor energije i da predstavlja jedno od rešenja problema sigurnog snabdevanja i racionalne potrošnje energije.

 

  • Konverzija otpada u energiju nameće tri važna pitanja. „Pre svega bitan je regulatorno-pravni okvir, tržišni uslovi i pitanja koja se odnose na javno mnjenje. Otvara se mogućnost korišćenja fondova Evropske Unije. Recimo, Poljska planira izgradnju jedanaest „waste to energy“ postrojenja finansiranih iz fondova EU. Još jedan način finansiranja je mogućnost javno-privatnog partnerstva“– naglasio je mr Bojan Kovačić, zamenik direktora Agencije za energetsku efikasnost i naveo primer Stokholma koji iskorišćava celokupan otpad iz domaćinstava

Propozicije nagradnog novinarskog konkursa (pdf)

You may also like...