„Zeleni“ zajam za bolju efikasnost

JP „Elektroprivreda Srbije“ i Nemačka razvojna banka (KfW) u ime i uz finansijsku podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, potpisali su 12. oktobra ugovor o kreditu, vrednom 65 miliona evra i besprovratnoj pomoći od devet miliona evra, kojim će biti realizovan Projekat „Unapređenje zaštite životne sredine u Rudarskom basenu Kolubara“.

Projekat „Unapređenje zaštite životne sredine u Rudarskom basenu Kolubara“.
Potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta su 181,6 miliona evra, a finansiranje je ugovoreno kreditom od 80 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), sredstvima iz ugovora koji je potpisan, a 27 miliona evra obezbeđuje EPS iz sopstvenih sredstava. Ugovor su potpisali Aleksandar Obradović, v.d. generalnog direktora EPS-a i u ime KfW Kristof Tiskens (Christoph Tiskens), direktor za jugoistočnu Evropu i Tursku i dr Jirgen Velšof, (Jürgen Welschof), direktor kancelarije za Srbiju.
Cilj projekta je obezbeđivanje sigurne i besprekidne isporuke uglja i racionalno upravljanje prirodnim resursima, uz smanjenje atmosferskog zagađenja u termoelektranama koje koriste ugalj iz RB „Kolubara“. Realizacijom će se obezbediti korišćenje lignita ujednačenog kvaliteta koji se otkopava u RB „Kolubara“, što bi omogućilo povećanje efikasnosti rada TE „Nikola Tesla“ i „Morava“. Projekat ima tehnološki, ekološki i socijalni značaj.
Projektom je obuhvaćeno uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju u zapadnom delu RB „Kolubara“, modernizacija opreme nabavkom novog bager-transporter-odlagač (BTO) sistema i sistema za snabdevanje energijom za Površinski kop „Polje C“ i nabavkom odlagača za međuslojnu jalovinu za PK „Tamnava-Zapadno polje“. Sprovođenje ovog projekta doneće godišnje zbirne uštede od 26 miliona evra, kao i uštede prirodnog resursa, uglja, oko milion tona godišnje. Emisije SO2, SO2, NO2 u elektranama koje koriste ugalj iz RB „Kolubare“ smanjiće se za oko tri odsto godišnje u odnosu na sadašnje, a količine pepela i šljake za 885.000 tona po godini. To je i jedan od projekata kandidata iz Republike Srbije u okviru međunarodne inicijative RIO+20.
Predviđeno je da projekat traje 3,5 godine. Raspisani su i u toku su tenderi za delove opreme koja se finansira iz kredita EBRD-a (bager za PK „Polje C“, sistem trakastih transportera, odlagač), kao i tender za izbor konsultanta za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom uglja (predviđen iz KfW kredita). Ugovor o zajmu sa EBRD potpisan je 28. jula prošle godine, a sredstva postaju operativna tek potpisivanjem i ugovora sa KfW.

Sektor EPS-a za odnose s javnošću

You may also like...