Beograd spreman za nove projekte u 2016. godini

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Odborom za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije, Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizovao je Završnu petu konvenciju u okviru godišnjeg programa “Lideri održivog razvoja”. Domaćin Završne pete konvencije bio je Grad Beograd.

Zoran Predić, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike je izjavio da se ministarstvo u poslednjih godinu dana značajno potrudilo da stvori kvalitetnu zakonsku regulativu.

  • Sa druge strane, i lokalne samouprave se moraju više uključiti kada je u pitanju energetika, naročito u smislu novih ideja i projekata. Moramo prekinuti sa praksom koja podrazumeva da država treba da reši problem. Domaća privreda ima potencijala da iznese projekte i oblasti energetike u Srbiji, a Ministarstvo je spremno da kvalitetne projekte i sigurne investicije podrži – rekao je Predić.

Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine je ukazao na značaj zelenog ekonomskog razvoja.

  • Održivi razvoj je uglavnom prepoznat kroz zelenu ekonomiju koju treba ostvariti putem tržišnih mehanizama. Danas na primer, Srbija ima potencijala da kroz upravljanje otpadom otvori 5 000 zelenih radnih mesta – naglasio je Vesić.

Imre Kern, državni sekretar u Ministrarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je najavio niz projekata koje je ministarstvo planiralo da sprovede tokom 2016. godine i najavio knjigu projekata ministarstva na 250 strana. Istakao je potpisivanje ugovora o početku izgradnje pruge Beograd – Budimpešta kao žilu kucavicu i vezu Grčke sa srednjom, istočnom i zapadnom Evropom kao jedan od veoma značajnih infrastrukturnih projekata države. Intermodalni centar u Batajnici, obilaznica oko Beograda, izgradnja Koridora 10 čiji se završetak i puštanje u saobraćaj očekuje u toku 2016, izgradnja nove Beogradske luke, otvaranje internacionalnog leta prema Njujorku, samo su neki od brojnih projekata dogovorenih za nastupajuću godinu, istakao je Kern.

CEDEF - Lideri odrzivog razvoja Beograd

Marko Stojanović, sekretar Sekretarijata za energetiku Grada Beograda je ukazao da će u nastupajućem periodu biti aktuelno niz projekata u domenu energetike i energetske efikasnosti. Za Sekretarijat i Grad Beograd su važni projekti javnog osvetljenja, postavljanje toplotne pumpe na Savi, projekti u domenu energetske efikasnosti za 15 javnih objekata u Gradu, uvodjenje kotlova na biomasu od 5 MW u Borči i Višnjici i dr.

Goran Trivan, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda je ukazao na nekoliko nedostataka u Srbiji kada je reč o energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine: informisanje, obrazovanje, uloga medija, nedostatak projekata, nepostojanje Fonda za zaštitu životne sredine. Trivan je sugerisao da će Sekretarijat u nastupajućem periodu, između ostalog, raditi na najboljem i najjeftinijem načinu za ublažavanje klimatskih promena – pošumljavanju, kao i na drugim važnim projektima poput upravljanja otpadnim vodama.

Nina Jandrić, sekretar Sekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda i Petar Cekić, zamenik direktora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda su istakli da je najveći problem u segmentu upravljanja vodama i kanalizacijom to što je infrastruktura veoma skupa.

Tokom 2015. godine je završen projekat Makiš 2 što je omogućilo stalno vodosnabdevanje opština osim opština Obrenovac i Lazarevac koje imaju svoj vodovodni sistem. U toku 2014-2015. se radilo na razvoju ostalih 7 prigradskih opština. Za 2016. je najavljena izgradnja vodovoda Makiš-Mladenovac, zatim postrojenje za preradu sirove vode čiji je rok za finalizaciju 5 godina.

  • Važno je izvršiti rekonstrukciju Makiš 1 jer rekonstrukcija nije rađena 25 godina. Veliki problem je zamena dotrajale vodovodne mreže, i potrebno je promeniti 72 km godišnje da bismo dostigli svetske standarde. Planirano je ulaganje od 200 miliona dinara za zamenu dotrajale vodovodne mreže u Beogradu – rekla je Jandrić.

You may also like...