CEDEF: Energetski efikasne tehnologije

Pametno upravljanje energetikom podrazumeva i primenu savremenih tehnologija u domenu javne rasvete, komunalnog otpada, vodosnabdevanja, sistema KGH, kao i sistema praćenja i kontrole i njihove primene. Efikasnije i inteligentnije korišćenja resursa dovodi do značajnih ušteda, a time se unapređuje se kvalitet života građana i čuva životna sredina.

Energetski efikasne tehnologije u lokalnim samoupravama

  • U Srbiji je situacija takva da je potrošnja energije u javnim ustanovama daleko iznad proseka EU. Do 2020. godine trebalo bi da uložimo čak 1,6 milijardi evra da bismo dostigli prosek EU u potrošnji energije samo u zgradarstvu – izjavila je Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEF.

Prof. dr Miodrag Filipović, Senior Infrastructure Economist, MEGLIP – Municipal Environment Grant Loan Investment Programme, KFW, je izjavio da je KfW nemačka razvojna banka na osnovu pozitivnog iskustva sa realizacijom prethodnog projekta (MICLP – Municipality Infrastructure Credit lines Project) inicirala nastavak kreditne podrške finansiranju javne infrastrukture u gradovima i opštinama Srbije, uključujući i njihova javna komunalna preduzeća.

  • Za ove namene je izdvojeno više od 30 miliona evra kreditne podrške koja će se kombinovati sa 4,6 miliona evra grant sredstava koje je obezbedila Evropska unija iz IPA fondova. Grantovi se dodeljuju za uspešno realizovane projekte u iznosu od 15-20% od potrošenog kredita u zavisnosti od namene ulaganja. Podobne oblasti su: projekti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine na lokalnom nivou – rekao je prof. Miodrag Filipović.

Nenad Mitošević, direktor kompanije Sun Energy Balkan, kompanije koja sprovodi projekte na osnovu ESCO koncepta, je istakao da se prema ESCO principu projekti za energetsku efikasnost sprovode od strane iskusnih privatnih kompanija čime se značajno poboljšava kvalitet ovakvih ulaganja i omogućavaju investicije u modernizaciju u lokalnim samoupravama.

IV CEDEF Samit

Primenom ovog pristupa se smanjuju operativni troškovi kao što su grejanje, rasveta, ventilacija i snabdevanje pijaćom vodom, finansiranih iz sredstava ESCO i plaćenih putem ostvarene uštede. ESCO koji je ugovoren putem ugovora o energetskom učinku za uzvrat garantuje određeni nivo usluga što omogućava da sve investicije i pružene usluge budu pokrivene putem ostvarene uštede. Kompanija Sun Energy Balkan već je u procesu realizacije nekoliko ovakvih projekata u Srbiji.

  • Postoji razlika u radu između objekta u novogradnji i renoviranim objektima u kojima se obično vrši izmena stolarije, fasada i uvođenje grejanja i hlađenja. Ono što otežava proces u praksi jeste nedostatak organizacije, jer se stanari se i dalje plaše promena i nemaju poverenja, ali verujem da bi adekvatnom edukacijom i ovakva situacija mogla da se prevaziđe – rekao je Nenad Mitošević, direktor kompanije Sun Energy Balkan.

Dragan Šoškić, energetski menadžer, JKP Toplifikacija Lazarevac, je predstavio dva projekta u domenu energetske efikasnosti: Ušteda u potrošnji goriva i električne energije u sistemima daljinskog grejanja opštine Lazarevac i Energetska rekonstrukcija predškolske ustanove UB.

You may also like...