Ekološka rešenja u oblasti saobraćaja

Vozilo kao faktor bezbednosti saobraćaja bila je tema Petog međunarodnog naučnog kongresa Motorna vozila i motori, koji je održan na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu. Pored toga bilo je reči o ekološkim rešenjima u oblasti saobraćaja. Pored domaćih u radu kongresa učestvovali su eminentni stručnjaci u oblasti automobilske industrije iz Italije, Nemačke, Švajcarske i zemalja sa teritorija nekadašnje Jugoslavije. Radovi koji su izabrani za Peti međunarodni kongres praktično su odraz savremenih trendova u proizvodnji automobila.

 

Prof. dr Radivoje Pešić, šef katedre za Motorna vozila i motori

  • Ove godine osnovna tema skupa bila je Vozilo kao faktor bezbednosti u saobraćaju, ali obrađene su i teme koje se tiču ekologije vozila i vozila kao zagađivača u čovekovoj okolini. Najveći broj radova iz ekologije motornih vozila bio je posvećen analizi alternativnog pogona motornih vozila i najviše se čuli radovi o hibridnim vozilima i koja rade na elektro pogon i motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Ove godine imali smo 62 rada, svi radovi koji su saopšteni publikovani su u Zborniku radova – rekao je prof. dr Radivoje Pešić, šef katedre za Motorna vozila i motori.

Učesnici skupa mogli su da saznaju koji su novi trendovi razvoja vozila u svetu, jer sve više se ide ka poboljšanju efikasnosti motora, kroz sagorevanje, bolje snabdevanje gorivom kao i smanjenju težine vozila. Koriste se novi kompozitni materijali koji mogu da smanje težinu vozila i do 50 odsto.

Giovanni Belingardi, Politehnički fakultet u Torinu

  • Bavim se ispitivanjem efekta materijala na težinu školjke, glavni partner je Fiat. Polje rada je smanjivanje uticaja ugljen dioksida, efekti staklene bašte, kako bi ih uskladili sa propisima EU koja zahteva da se emisije ugljen dioksida drastično smanje. Očigledno motor je jedan od glavnih elemenata, radi se na tome da se njegova efikasnost poboljša odnosno sagorevanje, snabdevanje motora gorivom, a zatim dolazi element težine vozila jer što je teže vozilo motor mora da koristi više snage, a samim tim i da troši više goriva. Pomoću novih materijala mogu se postići značajne uštede u težini, pre svega sa kompozitnim materijalima – objašnjava Giovanni Belingardi, Politehnički fakultet u Torinu

Kongres je bio prilika i da se upoznaju kako izgleda automobil danas, koje se sve nove tehnologije primenjuju da bi se on proizveo, kako bi auto budućnosti bio još bolji, lakši, ekonomičniji i čistiji. Koncept ekološki čistih vozila posebno za javni gradski prevoz, prisutan je u ovom trenutku u mnogim gradovima Evrope. To je novi pogled u budućnost koji doprinosi da se emisija štetnih gasova svede na minimum. Tehnički pregled vozila je veoma bitan segment, kada vozilo proizvedemo mora da zadovoljava određene evropske standarde, vezane za emisiju gasova i buku kod vozila. Izuzetno je bitno da se tokom njihove eksploatacije vrši adekvatno održavanje tih vozila.
Evropska unija će zahtevati od nas da sva hrana koja se proizvodi na našim poljima mora da se obrađuje traktorima koji zadovoljavaju određene ekološke propise. Industrija motora Rakovica krenula je sa proizvodnjom takvih vozila, tkz. Plavim traktorima.

Mr. Đuro Borak iz IMR-a

  • Mi proizvodimo traktore i dizel motore, postoji projekat terenskog automobila koje je razvilo sopstvenim snagama, koje je proglašeno najboljim u svetu. Mi jedini imamo laboratoriju za ispitivanje emisije izduvnih gasova, kako bi se modernizovao dizel motor, a zahvaljujući tome što smo imali gde da vršimo ispitivanja, napravili smo traktor koji je zadovoljio određene ekološke propise. On se uglavnom izvozi u Afričke zemlje – rekao je, mr Đuro Borak iz IMR.

Najveće svetske kompanije pored ostvarivanja profita sve veću pažnju poklanjaju i kreiranju vozila koja će pored aktivne imati i ulogu pasivne bezbednosti za sve učesnike u saobraćaju. Na to ih primoravaju i sve strožiji zakonski okviri u razvijenim zemljama sveta.

You may also like...