Koncept cirkularne ekonomije

 

Evropska Unija nedavno je izdvojila enormna sredstva za modernizaciju privrede u Srbiji, a jedan od koncepta koji će doneti unapređenje ove grane je uvođenje cirkularne ekonomije, koji se već dugi niz godina primenjuje u zemljama Evropske unije.

Da bi zaživeo, ovaj koncept neophodno je upoznavanje privrednih subjekata odnosno javnih preduzeća, komora i javnosti sa novim modelom koji na praktičan način tretira resurse u oblasti upravljanja otpadom. Srbija daleko zaostaje za standardima zemalja Evropske Unije koje između ostalog, konceptom cirkularne ekonomije svoje resurse u oblasti otpada koriste ne samo isplativije, već i zdravije po životnu sredinu.

ŠTEFAN BLUME, savetnik GIZ-a

  • U Srbiji mnogi resursi, zapravo skoro sav otpad u kome su mnogi resursi završava na deponijama, a to nije tako kao što se radi u zemljama Evropske unije. Pošto je Srbija krenula putem integracije sa Evropskom unijom, ona mora da se pridržava propisa koji se primenjuju u drugim zemljama, tako da je vrlo bitno da se resursi izdvajaju iz otpada i time se štiti životna sredina – rekao je ŠTEFAN BLUME, savetnik GIZ-a.

Model cirkularne ekonomije sa kojim se Srbija tek upoznaje donosi ne samo izgradnju infrastrukture, već aktiviranje takozvanih zelenih radnih mesta. To znači iskoristiti maksimum uz minimalnu potrošnju resursa.

DUŠAN STOKIĆ, iz Privredne komore Srbije

  • Mi se spremamo za to i činimo sve da građani, privreda, lokalne samouprave i javna preduzeća pokrenu svoje procese, da promene odgovorniji pristup u pogledu upravljanja otpadom primera radi i upravljanje kompletnim resursima kako bi omogućili da se za 5 ili 10 godina dostigne onaj nivo koji bi mogli da imamo da smo krenuli ranije da radimo – rekao je DUŠAN STOKIĆ, iz Privredne komore Srbije

Na svom putu ka Evropskoj Uniji, Srbija treba da savlada i relativno novi koncept.

OLIVERA ZUROVAC KUZMAN – viša savetnica OEBSA

  • Upravo misija OEBS posmatra životnu sredinu sa bezbednosnog aspekta i zbog toga smatramo da svi segmenti društva moraju da se animiraju da bi se održivi razvoj uspešno organizovao, a vidimo cirkularnu ekonomiju kao promotora tog razvoja. Zato smo danas u organizaciji i u partnerstvu sa nemačkom razvojnom agencijom, Privrednom komorom Srbije i Minisarstvom poljoprivrede i životne sredine organizovali skup na kome smo pozvali operatere lokalne samouprave i predstavnike organizacije civilnog društva, jer smatramo da samo kroz jedan inkluzivan proces možemo da uvedemo na velika vrata jedan značajan koncept kao što je cirkularna ekonomija – istakla je Olivera Zurovac Kuzman, viša savetnica OEBSA.

Stručna javnost Srbije tokom leta od Subotice do Niša upoznaje se sa konceptom cirkularne ekonomije. Posle promotivnih aktivnosti, za jesen je planirana velika tribina u Beogradu, kažu organizatori skupa u Kragujevcu.

You may also like...