Evropska komisija produžila rok za planove Srbiji

Evropska komisija produžila je za dva meseca rok Srbiji za dostavljanje planova za sve oblasti zaštite životne sredine, rekla je danas državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović prilikom otvaranja Međunarodne konferencije „Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom“.

državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović

  • U okviru pregovora o pristupanju EU u novembru prošle godine održan analitički skrining na kojem je Srbija iznela stanje u oblasti životne sredine i kada je dogovoreno da do 12. aprila 2015. Srbija dostavi posebe planove sa rokovima. Dobro je da smo pre dva dana dobili pomeranje tih rokova za dva meseca, što nam daje mogućnost da revidiramo te planove sa svim subjektima – rekla je državni sekretar Božović.

U tim planovima koje treba dostaviti Evropskoj komisiji, životna sredina je podeljena u 10 oblasti među kojima su upravljanje otpadom, pitanje biocida, zaštita prirode, usklađivanje zakonodavstva.
U svim tim segmentima u izveštaju navedeno je gde se Srbija nalazi u odnosu na zemlje EU i šta ona treba da uradi, kao i da u tim posebnim planovima postoje rokovi za to koje zakone o zaštiti životne sredine i kada treba doneti radi prilagođavanja standardima EU. Oblast zaštite životne sredine je kompleksna i da u ukupnim pregovorima sa EU čini trećinu svih obaveza Srbije.

Državni sekretar Božović je dodala da u sektoru životne sredine postoje oblasti gde je Srbija skoro i postigla standarde EU, ali i oblastio gde još mora da se mnogo uradi, kao što su upravljanje otpadom i klimatske promene.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

You may also like...