Ariljski srednjoškolci u poseti Regionalnom centru „Duboko“

Učenici srednje škole „Sveti Ahilije“ iz Arilja posetili su Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ u Užicu, u sklopu akcije „Sakupi, Baci, Recikliraj“. Tom prilikom, imali su mogućnost da se upoznaju sa načinom selekcije i pakovanja reciklabila, kao i pripremom za njihov dalji transport i reciklažu. Poseta je bila edukativnog karaktera, sa ciljem da se učenicima pokaže kako se na pravilan način otpad razdvaja i kako se može tretirati kao resurs.

Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko

  • Prema poslednjem izveštaju o količinama sakupljenog otpada na regionalnoj deponiji „Duboko“, opština Arilje može se pohvaliti sa čak 4,47% sakupljenih reciklabila i to u drugom mesecu od uvođenja sistema primarne separacije otpada u domaćinstvima, što je rezultat koji ukazuje na posvećenost građana Arilja i ohrabruje da se nastavi sa kontinuiranom edukacijom građana, kroz različite aktivnosti i kampanje – naveo je Nedeljko Milosavljević, direktor regionalne deponije „Duboko”, i dodao da jedino podizanjem svesti građana možemo doći do toga da oni prihvate da mogu u velikoj meri da doprinesu radu ovog centra i održivosti cene koju plaćaju kroz komunalnu delatnost.

U Srbiji se trenutno reciklira između 4 i 5% komunalnog otpada, a prema Direktivi o deponijama i Direktivi o upravljanju otpadom, Srbija će do 2028. godine morati da odlaže samo onaj otpad koji se ne može drugačije iskoristiti na sanitarne deponije, dok će do 2030. godine morati da dostigne standarde koji podrazumevaju 50% recikliranog otpada. Imajući to u vidu, biće neophodno dugoročno raditi na edukaciji građana o razdvajanju otpada, ne samo u Arilju, već i u ostalim opštinama u Srbiji, kako bi se dostigli željeni rezultati u ovoj oblasti.
Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko formiran je 2011. godine i prvi je projekat koji se realizuje u Srbiji nakon usvajanja Nacionalne strategije upravljanja komunalnim otpadom u Srbiji. Komunalni otpad na ovu regionalnu sanitarnu deponiju dolazi iz Užica, Požege, Čačka, Kosjerića, Arilja, Ivanjice, Bajine Bašte, Čajetine i Lučana, a dnevno prerađuje oko 150 tona.
Cilj akcije „Sakupi, baci recikliraj”, u okviru koje je realizovana poseta, jeste da podigne svest građana o važnosti reciklaže i očuvanja životne sredine. Akciju sprovodi Opština Arilje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Švedske razvojne agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) i međunarodne organizacije IMG.

You may also like...