Parazitoidi u ulozi biopesticida

 

Parazitoid je organizam koji dobar deo svog životnog ciklusa provede pričvršćen za drugi organizam ili živi unutar njega. Za razliku od parazita, parazitoid na kraju ubije ili trajno onesposobi svog domaćina.

Pozicija parazitoida u nekom ekološkom smislu je nešto između predatora i parazita, jer i njima je za kompletiranje životnog ciklusa potreban domaćin. Programi biološke kontrole sprovode se u svetu ali i kod nas. Počinju polako da se primenjuju određeni koraci, jer je zapravo jako teško gajiti parazitoide i kasnije ih primeniti u komercijalne svrhe.

  • Postoje podaci koji govore o tome da se već dvadeset vrsta parazitoida u svetu komercijalno Dr Ana Mitrovski Bogdanovićuzgaja i pre svega primenjuju protiv štetočina koje se javljaju u staklenicima. Kod nas pre dve godine počela je saradnja sa evropljanima, ali najveći problem upravo jeste u sakupljanju, gajenju tih paratizoida i naravno kasnije njihovoj primeni. Više podataka o primeni biološke kontrole kod nas biće za nekoliko meseci ili godina kada ćemo znati na koji način parazitoidi mogu da se koriste u suzbijanju štetočina bez primene klasičnih pesticida. Onda mozemo slobodno da kažemo da su parazitoidi zapravo neka vrsta biopesticida – objašnjava prof. dr Ana Mitrovski Bogdanović, docent na Institutu za biologiju i ekologiju PMF u Kragujevcu.

Da li će jedan parazitoid da bude uspešan na terenu zavisi pre svega od toga da li je prisutan u pravo vreme i na pravom domaćinu odnosno populaciji domaćina. Ukoliko se premnožio onda parazitoizam neće biti uspešan. Parazitod u početku treba da parazitira najmlađe larvine stadijume biljne vaši.

  • Prvi i drugi stadijum larve treba da ne dozvoli domaćinu da dostigne polnu zrelost da se razmnožava i proširi svoje potomstvo. Iz tih razloga proučavanje parazitoida ima primenljivi značaj u programima biološke kontrole – rekla je prof. dr Ana Mitrovski Bogdanovic.

Preko dvadeset vrsta parazitoida se gaji radi korišćenja u svrhu biološke kontrole različitih vrsta insekata u plastenicima i staklenicima. Tako u organskoj poljoprivredi postoje značajne mogućnosti korišćenja biopesticida gde spadaju i predatori i parazitoidi tj. insekti koji se hrane štetnim insektima.

You may also like...