Zaštita životne sredine u poljoprivredi na lokalu

Nepušački edukativni centar – RP iz Kragujevca u okviru projekta “Zaštita životne sredine u poljoprivredi na lokalu” objavio je publikaciju “Zaštita biodiverziteta i dobrobit životinja u poljoprivredi”.

PrintU publikaciji su na vrlo jasan i slikovit način prikazani najosnovniji evropski principi zaštite biodiverziteta, ali i human pristup ophođenja prema domaćim životinjama. Brošura sadrži izvode iz zakonodavstva EU i Republike Srbije koje je usvojeno i koje se mora primeniti u oblasti zaštite biodivreziteta i dobrobiti životinja.

Predstavnici Nepušačkog edukativnog centra – RP će u narednih nekoliko nedelja održati Eko tezge u Kragujevcu, Batočini, Kniću, Rekovcu, Topoli i Rači na kojima će razgovarati sa meštanima na temu zaštite biljnog i životinskog sveta i humanog odnosa sa domaćim životinjama i upoznati ih sa najosnovnijim evropskim principima zaštite biodiverziteta, ali i humanim ophođenjem prema domaćim životinjama.

Nepušački edukativni centar – RP realizuje projekat ” Zaštita životne sredine u poljoprivredi na lokalu” čiji je cilj podizanje i razvijanje javne svesti poljopriivrednih proizvođača na lokalu o problemima zaštite životne sredine u poljoprivredi na nacionalnom i lokalnom nivou, uz uvažavanje evropskih principa zaštite biodiverziteta i dobrobiti životinja.

Projekat finansijski podržava Fond za otvoreno društvo iz Beograda.

Za sve dodatne informacije o ovom saopštenju i Projektu na raspolaganju Vam je: Milisav Pajević iz Nepušačkog edukativnog centra – RP, kontakt: 063/8048599 necrpkg@gmail.com

 

You may also like...