Konkurs: ustupanje na korišćenje ribarskih područja

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković održala je sastanak sa svim učesnicima Konkursa za ustupanje na korišćenje ribarskih područja sa ciljem održavanja visokog nivoa transparentnosti i otvorenosti u pogledu aktuelnog Konkursa koji je raspisan.

ribari na jezeru Gruža

Osnovni smisao i svrha Zakona koji je donet prošle godine je održivo upravljanje ribljim fondom. Riblja područja su definisana kao privredni resurs, koji se poverava korisnicima ribarskih područja na bazi ugovora o ustupanju ribarskog područja i nakon javnog konkursa.

  • Na taj način, prema pravnoj terminologiji, između Republike Srbije i korisnika uspostavlja se Konkurs za ustupanje na korišćenje ribarskih područjaobligacioni pravni status. Danas smo ovde kako bi sve razmotrili potpuno otvoreno i mogli zajedno da donesemo sud – rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.

Inspekcijske službe uložiće svoj maksimum na terenu. Riblji fond predstavlja dobro od opšteg interese u vlasništvu države i naše nacionalno blago. Svi prisutni su se saglasili da je ovo prvi put da se na ovakav način uz pune konsultacije i potpuno otvoreno razgovara sa svim zainteresovanim stranama po bitnim pitanjima vezanim za Konkurs.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

You may also like...