Novi sistem za odlaganje pepela

Radovi na uvođenju novog sistema za prikupljanje, transport i odlaganje pepela i šljake gustom hidromešavinom na blokovima Termoelektrane ’’Kostolac B’’, u završnoj su fazi. Radi se na montaži cevovoda i na preostalom delu trase do ulaska u prostor kopa i u PD TE-KO ’’Kostolac’’ očekuju da već krajem juna krene probno odlaganje pepela.

  • Pepeo i šljaka iz jedne termoelektrane u Srbiji, prvi put, odlagaće se u prostor kopa – kaže Ljubiša Stević, pomoćnik direktora PD TE-KO ’’Kostolac’’ za razvoj i podseća da još nije postavljena vodonepropusna barijera u pripremljenom prostoru za odlaganje pepela i šljake na kopu ’’Ćirikovac’’.

Neophodni objekti, crpne stanice i drenažni sistem su završeni. Naredni period biće iskorišćen za završetak preostalih poslova na samoj te-kostolacdeponiji i već posle 20. juna, kada se u pogon iz remonta vraća blok B-1, počeće probno odlaganje pepela i šljake sa ovog bloka.

Drugi blok TE ’’Kostolac B’’, posle 15. maja, ulazi u kapitalni remont i on će biti van pogona punih šest meseci. To, praktično, znači da će garancijska dokazivanja kapaciteta, moći da krenu tek po povratku ovog bloka na mrežu. U termoelektrani su, inače, u toku pripreme za obuku kadrova koji će biti angažovani na novom sistemu otpepeljivanja, u koji će prema trenutnim sagledavanjima biti uloženo više od 35 miliona evra. Novi sistem otpepeljivanja gustom hidromešavinom, umnogome će doprineti očuvanju zdrave životne sredine u okolini termoelektrana.

You may also like...