OČISTIMO SRBIJU U KRAGUJEVCU

divlje_deponije

Otklanjanjem divlje deponije u Gajevoj ulici, u Kragujevcu je počela akcija ‘’Očistimo Srbiju’’. Prostori na kojima se sada nalaze divlje deponije, biće pretvorene u zelene površine ili dečja igrališta.

Ministarstvo životne sredine iI prostornog planiranja za akciju ‘’Očistimo Srbiju’’ u Kragujevcu izdvojilo je pet miliona dinara, a izvođač radova biće gradska čistoća. U planu je da se zemljišta na kojima se sada nalaze divlje deponije, pretvore u uređene zelene površine ili dečja igrališta. Jedan tako uređen prostor nalaziće se u Gajevoj ulici, odakle je krenula akcija ‘’Očistimo Srbiju u našem gradu’’.

  • Današnjom akcijom na Košutnjaku počinjemo sa aktivnostima na realizaciji projekta ‘’Očistimo Srbiju’’ u Kragujevcu, a prema rečima Srđana Matovića, člana Veća za životnu sredinu, ove godine pokušaćemo da započnemo projekat revitalizacije ovog nekada prelepog odmarališta, u saradnji sa Srbijašumama I drugim institucijama u gradu. Planiramo da aktivnosti na akciji ‘’Očistimo Srbiju’’ traju do kraja avgusta, ali se nadamo dodaje Matović, da ćemo obezbediti sredstva za nastavak ovih aktivnosti.

Na teritoriji grada postoji preko 150 divljih deponija, a na njima se nalaze veće ili manje količine otpada. U prvoj fazi za koju je predviđeno tri meseca bageročistiće se 12 divljih deponija i biće otklonjeno 4000 kubika otpada.

  • Ovo je nastavak priče od ranijih godina gde Kragujevac kao lokalna uprava zajedno sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja pokušava da reši problem otklanjanja divljih deponija, ističe Zoran Jovanović, član Veća za komunalnu privredu. Zajedno sa JKP ‘’Čistoća’’ I drugim institucijama, pokušaćemo da ono što očistimo tako i ostane, kako se ne bi pojavile nove divlje deponije, a naš konačan cilj biće čist Kragujevac.

Veliki broj deponija se nalazi u prigradskim naseljima ili selima u okolini grada. Samo oko 85 odsto domaćinstava u gradu ima mogućnost da gradska čistoća uklanja njihov komunalni otpad. U ovoj akciji izvođač radova biće gradska čistoća.

  • Javno komunalno preduzeće ‘’Čistoća’’ učestvovaće u ovim radovima. Predviđeno jeangažovanje 10 do 20 radnika na svakoj divljoj deponiji, a prema rečima Dragoljuba Grujovića, direktora gradske Čistoće zavisno od potrebe biće uključena I mehanizacija. Za sada će to biti pet teških vozila. Na žalost, nećemo moći da očistimo grad od svih divljih deponija koje smo registrovali, ali je važno da mesta koja očistimo ne postanu nova smetlišta.

  • Cilj akcije je ne samo da se očiste divlje deponije u gradu, već i da nekoliko naselja u Kragujevcu, koja ih do sada nisu imala, dobiju kontejnere za komunalni otpad, kako bi se sprečilo ponovno nastajanje tih divljih deponija.odnosenje_otpada

Pored ove akcije ‘’Očistimo Srbiju’’, gradska čistoća se prijavila i za program javnih radova, gde je takođe planiran jedan deo poslova na čišćenju svih onih divljih deponija koje ovom akcijom nisu obuhvaćene. Sa javnim radovima počinje se 1. jula, a tada će gradska čistoća da uvede tkz. zelene kamione, koji će po određenom rasporedu, u svakoj mesnoj zajednici odvoziti samo baštenski otpad kako ne bi dospeo u kontejnere. Problem je, kao i u drugim mestima u Srbiji, kako da se čistoća održi, a prema rečima Dragana Nikolića načelnika komunalnih poslova pri JKP ‘’Čistoća’’ strožije kazne i rigorozna kontrola od strane komunalne policije trebalo bi da uvede red u oblasti otpada. Naravno on predlaže i kazne u vidu dobrovoljnog rada, kako bi zagađivač uvideo koliko čistoća ulaže napora da grad bude čist.

You may also like...