Zeleni izazovi EKOPOLISA

Planetarna kampanja STOP KLIMATSKIM PROMENAMA 2011, obeležena je u Evropskom kutku Niš, otvaranjem samostalne izložbe fotografija i instalacija Dragana Vidojkovića, multimedijalnog umetnika, autora medijske EKOpolis mreže u Nišu. Ova postavka, pod nazivom „ZELENI IZAZOVI EKOPOLISA“ ostvarena je pod pokroviteljstvom Grada-Gradske opštine Palilula, u saradnji sa članovima eko-mreže i partnerskom organizacijom Edukativni centar u Knjaževcu. Izlažbu je otvorio Milan Đurđević, predsednik Skupštine Gradske opštine Palilula, koji je tom prilikom istakao značaj građanskog aktivizma i interaktivnu saradnju lokalnih organa vlasti i organizacija civilnog društva.

  • Pred nama je umetnička fotografija, instalacija, angažovana umetnost, iskazana slikom. Slika stanja, nade, akcije, da se nada pretvori u stvarnost. Vreme će potvrditi da su ideje Dragana Vidojkovića, umetnika sa fotoaparatom, graditelja ekološke svesti aktiviste u ekološkom pokretu, naučnika u ekološkoj teoriji ideje za budućnost. Vidojković je Niš, Srbiju i Balkan uveo u kampanju Stop klimatskim promenama-Očistimo svet, pre više od deset godina. Fotografije umetnika apeluju da se uklone deponije opasnog otpada, pozivaju da se zaštite vode koje nam znače život, govore o vrednosti čoveka koga moramo čuvati kao zenicu oka, o florističkom blagu, govore o lepoti svih godišnjih doba. Ovo je iskaz ljubavi prema čoveku i prirodi – zaključio je profesor.dr Radivoje Mančić, na otvaranju ove multimedijalne izložbe u Evropskom kutku.

 

U susret razgovorima svetskih lidera o klimi, koji su održani u Durbanu, Južna Afrika, od 28.novembra do 9. decembra 2011. godine, medijska EKOPOLIS mreža organizovla je više aktivnosti koje imaju za cilj obrazovanje stanovništva i jačanje građanske inicijative. Fotografije Dragana Vidojkovića, upućuju na mesto i ulogu pojedinca i zajednice u ostvarivanju lokalnih i globalnih ciljeva obrazovanja za održivi razvoj i naše odgovornosti za životnu sredinu i ilustruju građansku inicijativu i aktivnost organizacija civilnog društva u zaštiti životne sredine.

INFO Ekopolis mreza

You may also like...