Pojačan monitoring kvaliteta vode Dunava

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u koordinaciji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, nadležnim za praćenje kvaliteta vodotokova, pojačaće monitoring kvaliteta voda reke Dunav na ulasku u Srbiju kod Bezdana, zbog izlivanja 600 hiljada kubnih metara boksitnog mulja u reku Markal u Mađarskoj.

dunav

Ukoliko se monitoringom kvaliteta vode Dunava utvrdi da je došlo do pojave bilo kakve zagađujuće materije, na prvom mestu aluminijuma, Ministarstvo će sa drugim nadležnim organima o tome odmah obavestiti javnost i preduzeti sve neophodne mere.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije kontaktiralo je Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine Republike Mađarske i zatražilo sve relevantne podatke o pomenutom akcidentu.

You may also like...