Studijska poseta OCD iz Srbije Švedskoj

Upoznavanje Stokholma

Dvadeset devet predstavnika organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti održivog razvoja iz cele Srbije imalo je priliku da se bolje upozna sa stanjem životne sredine i održivim razvojem u Švedskoj. Studijsku posetu REC je organizovao u okviru programa podrške civilnom društvu (SECTOR II).

dvadeset-devet-predstavnika-organizacija-civilnog-drustvaUpoznavanje sa stanjem životne sredine i održivim razvojem u Švedskoj

Grupu koja je posetila Švedsku u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, činili su predstavnici organizacija civilnog društva koji trenutno realizuju jednogodišnje projekte (dobitnici SECTOR II grantova). Cilj studijske posete bilo je sticanje znanja i dodatno razvijanje kapaciteta organizacija započeto Master kursom u aprilu ove godine u Srbiji. Prvi modul Master kursa (Beograd, 26-30. april 2010. godine) omogućio je organizacijama da unaprede veštine i znanja u sledećim oblastima: lobiranje, uloga „budnog oka“, učešće javnosti, pravne pouke/zastupanje, efikasna komunikacija i dopiranje do javnosti. Više informacija o Master kursu možete naći na adresi:


http://www.rec.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=45

maketa stokholmaModul master kursa
U drugom modulu Master kursa (studijskoj poseti Švedskoj) predstavnici OCD su imali priliku da se upoznaju sa švedskim modelom održivog razvoja, sretnu se sa predstavnicima tamošnjih organizacija civilnog društva, lokalne samouprave, Švedske agencije za međunarni razvoj i saradnju, kao i da na praktičnom primeru vide kako su principi održvog razvoja primenjeni u svakodnevnom životu ove skandinavske zemlje.
Pored učenja, bila je ovo i prilika za druženje i upoznavanje impresivnog grada na vodi -Stokholma.

stokholmpanorama-stokholma

You may also like...