Reciklaža starih automobila

Vlada Republlike Srbije je usvojila program zamene starih automobila, a dozvolu za reciklažu dobilo je  devet preduzaća u Srbiji.

Mnogi ljubimci “četvorotočkaši” stariji od 10 godina, to jest svaki automobil proizveden pre 1 januara 1999 godine, moći će da se preda u staro gvožđe. Stari automobili moraju imati sve delove i da budu registrovani.  Reciklažni centri tom prilikom  izdaju potvrdu vlasnicima automobila, koji se odluče da zamene automobil koji ne ispunjava Euro 3 ekološke standarde, na osnovu kojih im se odobrava popust za kupovinu novog.

Podmlađivanje voznog parka u Srbiji kao i stimulisanje nacionalne industrije i ekonomije podstiče se kupovinom novih automobila. Korišćenjem vozila sa novijim ekološkim standardima smanjiće se emisije štetnih gasova. U planu je i formiranje Fonda za zaštitu životne sredine za podsticanje razvoja industrije reciklaže automobila.

Ovlašćeni centri za reciklažu automobila u Srbiji su :autoreciklaza

1.“Centar za reciklažu”, Beograd

2. “Metalopromet za reciklažu otpada i preradu metala”  Kula

3. “Energorom”  Bela Crkva

4. “Inos – Sinma”  Sevojno

5. “Inos napredak”  Šabac

6. “Maksi Co” Aleksinac

7. “Esoteq” Beograd

8.”Zastava Reomat” Kragujevac

9. “Braća Ilić” Bačka Palanka

Obaveza ovlašćenog centra biće da između ostalog rasklopi i reciklira stari automobil u skladu sa važećim zakonom koji reguliše ovu oblast. Operater mora obavezno da poseduje opremu za presovanje ili usitnjavanje vozila, mesto gde se vrši rasklapanje vozila kao i da bude snabdeven opremom za sakupljanje prosutih tečnosti, separatorom ulja i masti kao i sredstvima za odmašćivanje. Pored toga potrebno je da ima odgovarajući prostor za skladištenje otpadnih guma na kome su uredno složene tako da je moguć nesmetan pristup u slučaju požara. Postrojenje za tretman otpadnih vozila mora da ispunjava sve uslove u pogledu mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Neke od podsticajnih mera za podmlađivanje voznog parka u Srbiji su i poreske olakšice pri kupovini ekološki efikasnijih automobila i smanjenje carina pri uvozu ekološki čistijih automobila.

U gotovo svim zemljama Evrope, u kojima se vršilo podmlađivanje voznog parka (sa izuzetkom Norveške i Danske), putem podsticaja, primenjivan je program podsticaja za zamenu automobila. Kao osnovni kriterijum korišćena je starost vozila. 10 godina je najčešća granica pri čemu su Španija i Francuska u kasnijim fazama programa granicu spuštali na 7 – 8 godina.  Najčešće su kupovani mali i jeftiniji modeli automobila.

Inače stanje voznog parka Srbije ni malo nije ohrabrujuće. Prosečno u Srbiji automobile vozi oko 200 od 1000 ljudi (prosek u EU 466). Prosečna starost automobila je oko 16 godina, skoro 70% vozila je starije od 10 godina, dok50% voznog parka čine neispravna vozila sa minimum dve značajne neispravnosti.

 

Struktura voznog parka Srbijestarostautomobila


Najviše zabrinjava podatak da je značajno izražen negativan uticaj na životnu sredinu jer većina automobila je sa nivoom emisije Euro 0.

You may also like...