E-RECIKLAŽA na Microsoft Sinergiji

Jubilarna 10. Microsoft Sinergija, čiji je zvaničan recikler E-RECIKLAŽA, održava se u Beogradu od 16. do 19. novembra u Sava Centru.

e-reciklaža

otpiši e-otpadE-RECIKLAŽA se na Sinergiji predstavila novim specijalizovanim američkim linijama za reciklažu CRT monitora,televizora i svih vrsta panela, reciklažu freona i ulja iz rashladnih uređaja te najsavremenijom linijom za preradu kompjuterske opreme.

Cilj fabrike E-RECIKLAŽA i jeste da uspostaviti sistem odvojenog skupljanja elektronskog i električnog otpada radi njegove upotrebe, zbrinjavanja, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Ovakvim sistemom se ujedno štede prirodni resursi, energija ali se otvaraju, nova radna mesta i poštuju propisi.

Više od 30 IT kompanija su iskoristile priliku i već prvog dana konferencije sklopile ugovor o besplatnom odvozu svog elektronskog otpada čime su se uključile u akciju „Otpiši otpad” i pomogle svom knjigovodstvu da otpiše otpada na ekološki ali i propisima predvidjen način.

Kao rezultat sve naprednije tehnologije, konstantnog zastarevanja starih i predstavljanje novih i jeftinijih modela, pojavljuje se sve veća količina električnog i elektronskog otpada (EE otpad). EE otpad predstavlja sve proizvode koji za svoj rad koriste struju ili magnetna polja kao i otpad za proizvodnju, prenos i merenje struje ili jačine elektromagnetnog polja, kao što su sekundarni računari, elektronski uredjaji, mobilni telefoni , frižideri, fluorescentne svetiljke, video igre i slično. Kao ilustracija o ovom, sve većem problemu savremenog društva, služi podatak da se u svetu godišnje proizvede oko 50 miliona tona eletronskog otpada kao i to da je porast ove vrste otpada 4 puta veća od komunalnog.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reciklaža električnog i elektronskog otpada je specifična jer se u samom procesu obrade stvaraju toksične supstance koje zagađuju životnu sredinu i moraju se uništiti u specijalizovanim prostorijama.

You may also like...