Eko radionice Foruma mladih sa invaliditetom

logo-naslovnaU okviru projekta Eko inkluziv čiji je nosilac organizacija Forum mladih sa invaliditetom, a partneri Biro za društvena istraživanja, implementirana je još jedna Eko radionica u Kragujevcu. Nakon ove planira se 23. novembra u Novom Sadu i na kraju 24. novembra u Beogradu, što će ujedno predstavljati i poslednju eko radionicu planiranu u okviru ovog projekta, koji se odvija uz pomoć samostalnih stručnih saradnika sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Univerziteta Singidunum.

eko radionica Foruma mladih sa invaliditetom

Ovaj projekat ima za cilj da direktno doprinese implementaciji Evropske unije i nacionalnih politika u oblastima zaštite životne sredine i socijalne inkluzije, kroz kreiranje i implementaciju edukativnih i drugih mehanizama koji će podići svest i poboljšati znanja kako pojedinaca, tako i čitavog društva iz oblasti zaštite životne sredine.

Siniša Đurić, saradnik Foruma mladih sa invaliditetom

Siniša Đurić, saradnik Foruma mladih sa invaliditetom

  • Po prvi put će se u Srbiji ovim projektom povezati dve teme, koje su nepovezive, a to su ekologija i inkluzija i zato je jedna od osnovnih ideja da se spoje organizacije koje se bave ekologijom i one koje se bave pitanjem inkluzije i osobama sa invaliditetom u jednu zajedničku priču – istakao je Siniša Đurić, saradnik Foruma mladih sa invaliditetom. U okviru ovog edukativnog projekta održano je četiri radionica u Užicu, Negotinu, Nišu i sada u Kragujevcu, ostaje još Novi Sad i Beograd, nakon čega – prema rečima Đurića sve ogranizacije koje su prošle kroz ove programe, imaće prilike da se okupe u okviru eko platforme, i da će kroz tu mrežu nastati neki zajednički projekti.

Forum mladih sa invaliditetom planira da spoji organizacije koje inače ne sarađuju zajedno, i tako otvore priču o životnoj sredini i inkluziji, kao i da ukažu ljudima na značaj životne sredine i njene ekonomske faktore kako bi to približili osobama sa invaliditetom.

učesnici eko radioniceForum mladih sa invaliditetom

  • Svaka radionica se završava pisanjem projekta, konkretno u Negotinu su predloženi ozbiljni planovi oko pravljenja reciklažnog centra, u Užicu projekti vezani za eko turizam i žena na selu vezanim za životnu sredinu i sve to povezuju u jedan projekat. Ideje dolaze od samih grupa, a ona koja bude najbolja mi iz Foruma – ističe Đurić, pomoći ćemo da ih apliciraju kod nekih donatora za sredstva, ali očekujemo da će se i Minstarstvo životne sredine uključiti u sve to.

mr-slobodan-spasic

mr Slobodan Spasić, koordinator Centra za karijerno vođenje studenata

Projekat ima komponentu koja se fokusira posebno na predstavnike marginalnih grupa što predstavlja dodatnu vrednost sa ciljem da se izazove višestruki efekat, pre svega da učesnici ovladaju ključnim mehanizmom za razvoj partnerstva, kako sa javnim, tako i sa biznis sektorom. Njegov cilj je upošljavanje osoba iz marginalizovanih grupa u funkciju rešavanja problema u oblasti životne sredine. Na Eko radionici Foruma mladih sa invaliditetom u Kragujevcu, učestvovale su organizacije koje se bave životnom sredinom, marginalizovanim grupama, romske organizacije i Kancelarija za mlade. Radionicu u Kragujevcu vodio je mr Slobodan Spasić, koji je takođe koordinator Centra za karijerno vođenje studenata na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

Krajem novembra očekuje se završetak Eko radionica, nakon čega sledi eko platforma i pisanje zajedničkog projekta.

You may also like...