Aktivnosti Nacionalnog referentnog centra za zemljište

Agencija za zaštitu životne sredine je u saradnji sa Istraživačkim Centrom Evropske Komisije i Evropskom Agencijom za životnu sredinu, a u okviru aktivnosti EIONET Nacionalnog referentnog centra za zemljište, pripremila prilog na temu “Flood disaster and contaminated sites in Serbia 2014” koji je objavljen u okviru Izveštaja “Remediated sites and brownfields. Success stories in Europe”.

aktivnosti EIONET Nacionalnog referentnog centra za zemljište

Ovaj dokument je objavljen na inicijativu EIONET radne grupe za kontaminirane lokalitete i braunfild lokacije u okviru koje je Agencija aktivno radila u 2015. godini na prikupljanju podataka i razmeni informacija o zagađenim zemljištima, kao i informacija o različitim slučajevima i uspešnim pričama remedijacije lokaliteta širom Evrope.

Ovaj Izveštaj je još jedan doprinos obeležavanju Međunarodne godine zemljišta 2015. Njegov cilj je da doprinese boljem razumevanju potreba sanacije kontaminiranih lokacija i braunfild rehabilitacija koje su od suštinskog značaja za održivo upravljanje i korišćenje zemljišta, kao i da podeli najbolje prakse i nove tehnike u remedijaciji zemljišta i upravljanja kontaminiranim područjima.

Kroz prilog Agencije za zaštitu životne sredine želeli smo da podsetimo da su katastrofalne poplave 2014. godine dodatno degradirale životnu sredinu. Ovo predstavlja opomenu da je neophodno obezbediti adekvatno upravljanje i zaštitu kontaminiranih lokaliteta koji predstavljaju stalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

You may also like...