Još jedan korak za moj čistiji grad

Crveni krst će u Kragujevcu promovisati značaj zaštite životne sredine kroz jačanje ekološke svesti mladih, kao i svih građana. Članovi Crvenog krsta žele da razviju ekološki aktivizam i povećaju učešće mladih u kreiranju budućih aktivnosti u očuvanju životne sredine. ”Još jedan korak za moj čistiji grad” je među projektima koij je odobrio Lokalni fond za zaštitu životne sredine.

Crveni krst Kragujevca organizovaće obuke za vršnjačke edukatore iz oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na zagađenje okoline plastičnim, teško razgradivim otpadom – kesama. Edukovani mladi volonteri Crvenog krsta Kragujevca obučavaće učenike četvrtog razreda osnovnih škola. Time će se stvoriti uslovi za odgovornije ponašanje mladih i svih građana prema svojoj životnoj sredini.

  • Drugi deo projekta jeste oslikavanje ekoloških torbica koje će se raditi u saradnji sa osnovnim školama i Turističko ugostiteljskom školom ”Toza Dragović”. Oslikane torbice biće od platna koje treba da zameni plastične kese koje su štetne po životnu sredinu. Eko torbice biće od lako razgradivog materijala, a izrađene torbice će oslikati tekstilnim bojama edukovani učenici. Reč je o projektu koji će biti realizovan u naredna tri meseca, a cilj je promocija zaštita životne sredine kroz jačanje ekološke svesti kod mladih, tako što ćemo im omogućiti da sami kreiraju aktivnosti koje se tiču ekologije – objašnjava Marica Patrnogić, potrparolka Crvenog krsta.

Crveni krst Kragujevca će organizovati donatorsku izložbu Eko torbica, a prikupljena sredstva će biti upotrebljena za dalje širenje znanja o značaju očuvanja čiste životne sredine. Deo toribca napunjenih poklonima Crvenog krsta edukovani volonteri pokloniće mališanima koji su na dužem lečenju u Kliničkom centru Kragujevac.

You may also like...