Otvorena transfer stanica i Centar za reciklažni otpad u Čačku

U Čačku je svečano otvorena transfer stanica i Centar za reciklažni otpad, koji zajedno predstavljaju prvi projekat ove vrste u Srbiji.

Transfer stanica će Čačku omogućiti efikasnije upravljanje otpadom u skladu sa standardima zaštite životne sredine, a Centar za reciklažni otpad će omogućiti građanima Čačka da sami odlože otpad na odgovoran način. Ovo je značajan projekat za Čačak, jer će omogućiti moderno upravljanje otpadom.

Obilazak transfer stanice i Centra za reciklaºni otpad

 • Realizaciju ovog projekta omogućili su, uz finansijsko učešće Grada Čačka, Švedska i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz implementacionu podršku međunarodne organizacije IMG. Tako se Čačak pridružio gradovima i opštinama u Srbiji koji su shvatili da je ovakav tretman otpada ne samo uslov za stvaranje i održavanje zdrave životne sredine, već i dobar način za uštedu mnogih resursa – naveo je Velimir Ilić gradonačelnik Grada Čačka.

Srbija, koja teži da postane članica EU, i da postepeno poboljšava svoje ekološke standarde, moderno upravljanje otpadom i reciklaža su veoma važni. Švedska podržava Srbiju sa 10 miliona evra godišnje na putu ka EU, od čega se oko 3 miliona evra odnosi na zaštitu životne sredine.

 • Transfer stanica u Čačku je jedan od projekata koje Švedska ambasada podržava, a koja treba da doprinese smanjenju zagađenja vode, vazduha i zemljišta i doprinese efikasnijem funkcionisanju Regionalnog centra za upravljanja otpadom „Duboko“ – izjavio je Torgny Svenungsson, ispred Ambasade Kraljevine Švedske, i dodao da će veliki broj transfer stanica morati da se izgradi u Srbiji tokom narednih godina, a da Čačak treba da posluži kao model za buduće moderne i troškovno efikasne projekte.

Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine,Stana Božović istakla je važnost ovog projekta za nacionalni sistem upravljanja otpadom.

 • Transfer stanica u Ćačku će pomoći finansijskoj održivosti celog regiona za upravljanje otpadom i doprineti ciljevima povećanja sakupljanja i razdvajanja otpada na mestu nastanka. Reciklaža u regionu Duboko je sada na nivou 5%, a po planovima trebalo bi da bude na nivou od 50% do 2028. godine, što nas sve obavezuje da vredno radimo u narednom periodu na ostvarenju tih ciljeva – navela je ona i najavila nastavak saradnje na projektima zaštite životne sredine.

Ovo je prva transfer stanica u okviru projekta „Duboko“, koja će omogućiti prevoz većih količina otpada i smanjiti troškove transporta.

 • Transfer stanica u Čačku će postati centralno mesto za prikupljanje reciklabilnih materijala, generisanih na teritoriji ovog grada, važan izvor sirovina za našu industriju, a time i uštede energije – istakao je Nedeljko Milosavljević, direktor Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“.

transfer stanica i Centar za reciklažni otpad u Čačku

Posebnu vrednost ovog projekta predstavlja i izgrađeni Centar za reciklažni otpad, koji se nalazi u okviru kompleksa transfer stanice i kojim će upravljati JKP „Komunalac“ iz Čačka.

 • U projekat izgradnje transfer stanice i Centra za reciklažni otpad uloženo je milion evra, a najveći deo novca, 762.000 evra, donirali su Švedska razvojna agencija za međunarodnu saradnju (Sida), 24.000 evra obezbedilo je JKP „Duboko”, dok je grad Čačak sa oko 200.000 evra finansirao nabavku neophodne opreme – naveo je Dragan Nikolić, pomoćnik gradonačelnika Čačka.

 

Centar za reciklažni otpad

U novootvoreni Centar za reciklažni otpad, građani Čačka će moći da donesu različite kategorije otpada kao što su:

 • Tekstil
 • Staklena ambalaža
 • PVC posude, gajbe i ambalaža
 • Akumulatori
 • Električni i elektronski otpad
 • Auto gume
 • Azbestne ploče
 • Fluo cevi
 • Baterije
 • Sijalice
 • Kertridži i toneri
 • Otpadna ulja i boje
 • Nameštaj i ostali kabasti otpad

Radno vreme Centra za reciklažni otpad je ponedeljak – petak od 7h do 22h i subota od 8h do 13h.

You may also like...