Peta konferencija Foruma partnera

Peta konferencija Foruma partnera u primeni Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja, bila je posvećena temi ekonomije zasnovane na znanju i mogućnostima koje se pružaju Srbiji, uključivanjem u globalnu inicijativu za ”ozelenjavanje” ekonomije. Na konferenciji su prikazani i rezultati projekata u oblasti životne sredine i oblasti uređenja, zaštite i korišćenja voda u Srbiji.

Forum partnera osnovan je sa ciljem uspostavljanja saradnje svih zainteresovanih strana u sprovođenju Akcionog plana i Strategije održivog razvoja, a čine je predstavnici državnih institucija, nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija, privrednih komora, lokalnih samouprava. U sprovođenju Strategije za 2010. godinu pokazuje se napredak u određenim oblastima održivog razvoja. Prioriteti u narednom periodu moraju biti smanjenje siromaštva i regionalnih neravnomernosti i povećanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Darinka-Radojević-koordinator-projekta

 

  • Ove godine smo napravili reviziju Akcionog plana u cilju da se skoncentrišemo na određeni broj prioriteta u 2011. i 2012. godini, koji će nam pomoći da brže napravimo pomak u nekim oblastima gde su nam pokazatelji loši. To se odnosi pre svega na oblast siromaštva, zapošljavanja i regionalnih ravnomernosti, a naravno to su ciljevi koji moraju kratkoročno da se rešavaju – objašnjava Darinka Radojević, koordinator projekta. Dugoročno gledano održivi razvoj mora da se bazira na znanju, zbog toga su prioriteti vezani za obrazovanje, održivi razvoj i na veće ulaganje u istraživanje i razvoj – dodaje ona.

U okviru radnih grupa koje su podeljene po stubovima Strategije govorilo se o iskustvima privrede na projektima tehnološkog razvoja i istraživanja, kako bi se videlo šta su problemi i koji su putevi za bolje povezivanje privrede i nauke. U drugom stubu vezanom za socijalna pitanja, predstavljen je napredak u socijalno inkluzivnom obrazovanju, tačnije iskustva u uvođenju inkluzivnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije. Bilo je reči o tome kako razviti socijalno preduzetništvo u funkciji smanjenja siromaštva najugroženijih društvenih grupa. Treća radna grupa bila je posvećena životnoj sredini i prirodnim resursima, a tema je bila energetska efikasnost, i mere za podizanje njenog kapaciteta. Na tom planu iako se dosta pričalo nije se mnogo uradilo, zato se želelo na Forumu partnera da se kroz brojne inicijative pokrenu svi mogući potencijali u ovom društvu kako bi poboljšali energetsku efikasnost i povećali svoju konkurentnost na inostranom tržištu.

Na Konferenciji su predstavljeni rezultati 38 projekata u oblasti životne sredine i oblasti uređenja, zaštite i korišćenja voda u Srbiji, koje je od 2008. do 2010. godine finansiralo Ministarstvo prosvete i nauke.

dr-Nada-Dragović-pomoćnik-Ministra-prosvete-i-nauke

 

  • Strategijom naučno tehnološkog razvoja kao prioritet je određena zaštita životne sredine, pa zato imamo mnogo veći broj projekata i istraživača koji se bave zaštitom životne sredine.Oblasti kojom se bave su veoma različite, od zaštite resursa, vode, vazduha, zemljišta, a posebno klimatskim promenama. Ti projekti su važni kako za samo Ministarstvo tako i za istraživanja, jer oni treba da rezultiraju nekim tehničkim rešenjima koja će biti primenjena, da bi imali bolju životnu sredinu – rekla je dr Nada Dragović, pomoćnik Ministra prosvete i nauke.

Peta konferencija bila je posvećena temi ekonomije zasnovane na znanju i zelenoj ekonomiji, mogućnostima za bolje korišćenje rezultata projekata istraživanja i razvoja od strane privrede. U okviru radnih grupa i kroz primere dobre prakse, razmatrane su teme kao što su unapređenje istraživanja i razvoj novih tehnologija, obrazovanje u funkciji zelene ekonomije i održivog razvoja. Govorilo se i o podizanju kapaciteta za sprovođenje mera u cilju povećanja energetske efikasnosti, inkluzivno obrazovanje i socijalno preduzetništvo.

 

You may also like...