Petnica: Nova generacija edukatora

U Istraživačkoj stanici Petnica završio se seminar za novu generaciju studenata-saradnika, koji će kao vršnjački edukatori pomagati u realizaciji obrazovnih programa ove institucije.

Svake godine Petnica poziva izabranu grupu nekadašnjih polaznika da se, kao studenti, angažuju na realizaciji programskih aktivnosti. Njihov zadatak je da kao vršnjački edukatori olakšaju polaznicima srednjoškolskih programa razumevanje naučnih sadržaja i uspešno realizuju svoje male naučne projekte.

U Istraživačkoj stanici Petnica završio se seminar za novu generaciju studenata-saradnika

  • Svake godine za nove studente-saradnike organizujemo seminar kako bismo ih pripremili za novu ulogu u Petnici. Podučavamo ih kako da objašnjavaju nauku, kako da se ophode prema našim polaznicima, kako da se nose sa administracijom i tehničkim poslovima… Ove godine je obuka organizovana za 55 studenata. Novi saradnici studiraju na 15 različitih fakulteta prirodnih, društvenih ili tehničkih nauka, i biće angažovani na seminarima iz oblasti koje studiraju. Na ovaj način mi u Petnici negujemo buduće edukatore – kaže Nikola Božić rukovodilac programa u Istraživačkoj stanici.

Na realizaciji redovnih programa u Petnici svake godine je angažovano skoro 300 studenata-saradnika, koji zajedno sa skoro 700 profesionalnih naučnika realizuju naučno-obrazovne programe za srednjoškolce.

Istraživačka stanica Petnica je samostalna i nezavisna instirucija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Njene aktivnosti su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije.

You may also like...