Pokret vidljiv iz SVEMIRA: 350 EARTH

Nakon dve godine delovanja na lokalnim nivoima, i organizovanja lokalnih zajednica i organizacija u cilju 350ppm CO2 u atmosferi , vreme je za veliki BOOM na planu borbe protiv Globalnog Zagrevanja, a to je : UMETNOST.

earth-art-badge

Sledećih meseci će se održavati sastanci Ujedinjenih Nacija na temu Globalnog Zagrevanja u Cancun-u a koji obećavaju više razočarenja nego pomaka. Političari širom sveta se nećkaju u vezi prihvatanja obaveza vezanih za Globalno Zagrevanje. U predstojećim danima pomenutog sastančenja očekuje se spektakl svetskih razmera: prvi grupni umetnički show planetarnih razmera. Zovemo ga “350 EARTH” i biće tako velik da ćete morati da se popnete na neki satelit da je vidite u celini.

Na više mesta širom zemlje poznati umetnici su skicirali jednostavne simbole vezane za rešenja i uticaje na klimu. Iz ovog razloga sakupljamo ogroman broj ljudi, na hiljade odjednom da izvršimo ove simbole. To se izvodi na bilo kojoj zgodnoj pozadini kao što je sneg, pustinja, velika asfaltna površina itd. Ovi simboli će se slikati iz satelita koji će biti na raspolaganju a kruže na visini od 76000 stopa iznad zemlje. Sateliti su donacija od strane DigitalGlobe-a.

httpv://www.youtube.com/watch?v=pGExEIYXK58

Ovi sateliti će slikati neke zapanjujuće scene kao što je “flash flood” (potop mesa???) u kanjonu kod Santa Fea, “kuća u opasnosti od nadolazeće vode” u Dominikanskoj Republici, kineski simbol za vodu u Beijing-u. U južnoj Africi i Egiptu će se u scenu obuhvatiti i solarne elektrane, na Islandu i Indiji scene koje prikazuju polarne medvede i slonove u opasnosti od rastuće temperature itd…

sun-350-bwNe mislimo da će 350 EARTH rešiti problem globalnog zagrevanja jer ovo čak nije ni naša glavna strategija, ali mora se obavestiti i podsetiti ceo svet o tome šta je na ulogu. Uglavnom pokušavamo uticati na racionalan um ljudi ali ovaj put ciljamo u srce.

Ako ste negde blizu planiranih scena “potrebno nam je Vaše telo”, a ako ste daleko tražimo od Vas da ispričate ovu priču što dalje i šire Vašim kolegama, priljateljima, komšijama i usmerite ih na razmišljanje o klimatskim promenama. Stotine pojedinaca i zajednica će krajem Novembra da se sakupe da naprave svoje scene da inspirišu svoje zajednice na akciju. Preuzmite neke ideje odavde I pobrinite se da dobijemo Vaše slike.

Možete se zapitati zašto umetnost! Zar nam nisu potrebni nove vrste motora ili turbina? Odgovor je : Naravno. Ali nećemo ih dobiti u broju dovoljnom da dovedu do značajnije promene osim ako ne probudimo svest stanovništva da je opasnost veoma blizu. Umetnost je ponekad svrsishodniji od nauke kada se radi o buđenju svesti.

Ali ne izostavljamo ni nauku iz ovoga. Mnogi od ovih scena će sadržati broj 350 ukombinovano, podsećajući da je 350ppm (part per million) CO2 broj koji je NASA pre tri godine putem opsežnih ispitivanja ocenila kao najbitniji na planeti. Preko tog broja ne možemo računati na Zemlju “sličnu onom na kojoj se razvila naša civilizacija i na koju je život na zemlji adaptiran”. Ovaj broj smo premašili i sada smo blizu 390ppm. Ovo dovodi do šumskih požara u Rusiji i do poplava u Pakistanu. Ovo je razlog zašto ćemo se mi u narednim nedeljama baviti “Umetnošću”.

Nećemo rešiti krizu sa umetnošću i slikama ali ćemo možda dovesti do porasta pritiska na političare i poslovne ljude što će ih naterati da reaguju i inspirisati više srca da nam se pridruže u ovom procesu.

Postoji pokret svetskog razmera i to nije samo obraćanje ili molba nekome na višjoj poziciji nego poziv ljudima da se probude i preduzmu korake ka cilju: ispod 350ppm CO2 u atmosferi

U nastavku Bill McKibben se obraća 350.org Timu

P.S. Trenutno se fokusiramo na 350 EARTH i na pregovore o klimi u Cancun-u u narednim nedeljama, ali se i zagrevamo za mnogo veću kampanju koja sledi u narednim mesecima i godinama. Kao i obično potrebna nam je svaka donacija od ljudi širom sveta da bi uspeli, i obaveštavaćemo Vas o tome kako možete da se uključite. Budite pripravni!

Priključite se 350.org-u na Facebooku tako što ćete postati FAN na facebook.com/350.org ili nas partite na twitteru posetom na adresu twitter.com/350 Da bi se priključili našoj listi ( u slučaju da vam je priljatelj prosledio ovo pismo, kao što jeste) posetite www.350.org/signup

350.org-u je potrebna tvoja pomoć! Da bi podržali naš plan donirajte bezbedno online na 350.org/donate

350.org je internacionalna kampanja koja ima za cilj pokretanje ujedinjenih delovanja na planu Globalnog Zagrevanja i pozivanja u akciju. Širenjem spoznaje nauke koja se nalazi iza broja 350 pokušavamo da obezbedimo jedno rašireno, pravedno shvatanje i razumevanje problema i rešenja na globalnom nivou. 350.org je jedan nezavisni i neprofitni projekat.

Šta je 350? 350 je broj koji su vodeći stručnjaci odredili kao bezbedna gornja granica CO2 (ugljen dioksid) u atmosferi. Naučnici mere CO2 u ppm ( parts per million), tako da je to broj ispod kojeg je potrebno smanjiti čovečanstvu količinu CO2 u atmosferi da bi zaustavili poodmakli stadijum klimatskih promena zbog Globalnog Zagrevanja.

Da bi stigli na taj nivo potrebna nam je drugačija vrsta ppm-a, a to je “people powered movement” (Pokret Ljudi) koji se sastoji od ljudi poput Vas u svakom kutku ove planete.

Bill McKibben-a koji je u organizaciji 350.org-a.

Originalni tekst

Dear friends,

Every once in a while, it’s time to try something a little different.

After two years of global grassroots organizing, we’re pulling out a big gun in the fight against global warming: art.

Next month’s UN Climate talks in Cancun promise more disappointment–politicians around the world are already lowering expectations and backing away from commitments. In the days leading up to that conference, though, the world will see a new kind of spectacle: the first planet-scale group art show.

We’re calling it 350 EARTH, and it will feature art so big you’ll need to back all the way up to outer space for a proper view.

In over a dozen places around the globe, well-known artists have sketched simple designs communicating climate solutions and climate impacts. We’ll be gathering huge numbers of people– thousands at a time–to execute these designs in deserts, on snowfields, any place with a good background. All those bodies will be photographed by satellites generously donated by DigitalGlobe, orbiting the EARTH from 76,000 feet above the equator.

These satellites will photograph some remarkable scenes: a “flash flood” in a Santa Fe canyon, a house threatened by rising water in the hurricane-haunted Dominican Republic; the Chinese character for water in a Beijing park. In South Africa and Egypt they’ll incorporate solar panels into the designs; in Iceland and India images of polar bears and elephants, both threatened as the temperature rises.

We don’t think 350 EARTH will solve the problem by itself; it’s not our main strategy; but right now we need a way to remind the world of what’s at stake, so it doesn’t forget about climate change entirely. Usually we aim at people’s rational brains–this time we’re going for the heart.

If you’re nearby, we’ll need your bodies, and if you’re far away, we’ll need you to tell this story far and wide and engage your friends, colleagues, and neighbors in a different way on climate change. Thousands more individuals and communities will get together at the end of November to create their own climate art: murals, recycled art, stencils and more to inspire their community to action. Get some ideas here, and be sure to send us photos.

You might ask: why art? Don’t we really need new engines and turbines? And the answer is: of course. But we won’t get them, not in numbers sufficient to make a difference, until we’ve all really woken up to the danger at hand. And art–sometimes more than science–is very good at waking people up.

But we can’t leave science out. Many of these designs will have the number 350 in one corner–a

reminder of the collaboration needed between the arts and sciences. That’s the number a NASA-led team three years ago identified as the most important on earth. Beyond it, they said, we couldn’t count on a planet “similar to the one on which civilization developed and to which life on earth is adapted.” We’re already past 350–the atmosphere is approching 390 ppm which is why Russia catches on fire and Pakistan drowns. Which is why, for the next couple of weeks, we’ll be busy making art.

We won’t solve this crisis with art and images alone, but maybe we can help build the pressure for politicians and business people to act, and inspire more hearts to join us in the process.

There’s a movement building the world around, and it can’t appeal to the head alone.

Onwards,

Bill McKibben for the 350.org Team

P.S. We’re focusing on 350 EARTH and the Cancun climate talks for the next few weeks–but we’re gearing up for a much larger campaign for the months and years ahead. As usual, we’ll need help and input from people all around the world to make it work, and we’ll let you know how you can plug in.

Stay tuned.

You should join 350.org on Facebook by becoming a fan of our page at facebook.com/350org and follow us on twitter by visiting twitter.com/350

To join our list (maybe a friend forwarded you this e-mail) visit www.350.org/signup

350.org needs your help! To support our work, donate securely online at 350.org/donate

350.org is an international grassroots campaign that aims to mobilize a global climate movement united by a common call to action. By spreading an understanding of the science and a shared vision for a fair policy, we will ensure that the world creates bold and equitable solutions to the climate crisis. 350.org is an independent and not-for-profit project.

What is 350? 350 is the number that leading scientists say is the safe upper limit for carbon dioxide in our atmosphere. Scientists measure carbon dioxide in “parts per million” (ppm), so 350ppm is the number humanity needs to get below as soon as possible to avoid runaway climate change. To get there, we need a different kind of PPM-a “people powered movement” that is made of people like you in every corner of the planet.

You may also like...