Ujedinjeni za bolje društvo

Vizija organizacije Un Beso – Ujedinjeni za bolje društvo, jeste da kreiraju održivo društvo koje kroz odgovorno ponašanje pozitivno deluje na društvenu i prirodnu okolinu u datom trenutku, ali i za budućnost.

Un BeSo

Misija Udruženja Un BeSO je da kroz promociju i aplikaciju postulata održivog razvoja podstakne sistemske promene kroz zajednička planiranja,edukativne programe i inkluzivne konkretne aktivnosti koje će prvenstveno mladima pružiti boljitak kroz odgovorno ponašanje prema svojoj društvenoj i prirodnoj okolini. Oni žele da ujedine sve za jedan cilj ’’Čist grad Kragujevac’’.

Milan Veselinov, suosnivač organizacije Un Beso
Milan Veselinov, suosnivač organizacije Un Beso
  • Želimo da napravimo trajno rešenje, zato hoćemo da uključimo minimum pet aktera društva, javnu upravu, javno komunalna preduzeća, jake firme koje mogu da utiču na svest građana, na navike potrošača, ne samo na proizvodnju nego kasnije i na separaciju i reciklažu otpada. Hoćemo da uključimo Univerzitet kao izvor mlade snage, ali i medije i nevladin sektor. Na kraju 2018. godine želimo da napravimo zajednički plan kako da podignemo stepen primarne selekcije otpada, i aktiviramo mlade od 15 do 27 godina – istakao je Milan Veselinov, suosnivač organizacije Un Beso.

Projekat ima za cilj da aktivira mlade građane Kragujevca da stanu u odbranu čistog grada, kroz poboljšanje primarne selekcije otpada. Žele da postave trajno čist grad , ali građani ne bi trebalo da u toj bitci budu sami. Odlučili su da u plan uvedu i firme, Javo komunalna preduzeća i grad Kragujevac kao i NVO sektor i medije. Prvi period realizacije projekta traje do 2023 godine.

Lazar Kaluđerović, suosnivač organizacije Un Beso
Lazar Kaluđerović, suosnivač organizacije Un Beso
  • Prvo smo sproveli anketu u srednjim školama i fakultetima, koja je pokazala da su mladi veoma spremni da razdvajaju otpad, samo ukoliko bi postojali uslovi za to. Jedna od stvari koje im smetaju, je da iako razvrstavaju otpad u svojim kućama, on završi na kraju u istim kontejnerima. Oko 15 odsto mladih ne bi koristili reciklirane stvari, a to je zbog toga što nisu upoznati šta sve može da se reciklira, pa zato treba da utičemo u tom delu na njihovu edukaciju. Mladi su spremni da razmišljaju o budućnosti svoje dece, čak 70 odsto brine da stanje okoline neće biti zadovoljavajuće za njih, ali i za njihove potomke i moraju da deluju na tom polju – objašnjava Lazar Kaluđerović, suosnivač organizacije Un Beso.

Projekat u perspektivi ima za cilj da aktivira mlade Kragujevca da dolaze do tehnoloških i društvenih inovacija koje će od primarne selekcije i otpada preći na pružanje praktičnih rešenja za održivi razvoj svog grada. Mladi su odabrani kao ciljna grupa koja oslikava sigurne nosioce ekoloških aktivnosti te one koji su razvojno sposobni za razumevanje potrebe očuvanja prostora u kojem žive.

Jagoda Petrović Ukaj, suosnivač organizacije Un Beso
Jagoda Petrović Ukaj, suosnivač organizacije Un Beso
  • Radionice su osmišljene u saradnji sa dve kragujevačke srednje škole – Politehnička škola i Prva kragujevačka gimnazija. Posetićemo škole u dva navrata, krajem septembra razgovaraćemo sa učenicima drugog razreda ovih srednjih škola, a drugi susret biće u oktobru, gde će u okviru radionice biti više izlazaka iz učionice. Radionice smo nazvali ’’Zanimljiva kartografija’’hteli smo da na interaktivan način, izrađujući karte, učenici razmišljaju o tome gde se u njihovoj okolini nalazi prostor za kontejner i kantu, i šta se u njih stavlja. Da saznamo kako se oni ponašaju sa svojim otpadom – rekla je Jagoda Petrović Ukaj, suosnivač organizacije Un Beso.

Na kraju projekat je tako koncipiran da može da ispostavi sistemska rešenja i u drugim gradovima Srbije. Tako podižući kapacitet većem broju lokalnih samouprava implementira koncept odgovornog građanstva i održivog razvoja. Ovaj projekat bi trebalo da dodatno učvrsti saradnju između nacionalnog nivoa odlučivanja i operative lokalnih samouprava.

Gordana Batas Adamov, suosnivač organizacije Un Beso
Gordana Batas Adamov, suosnivač organizacije Un Beso
  • Jedan od osnovnih operativnih zadataka biće nam primarna separacija otpada, a dugoročno uticaćemo na podizanje svesti pre svega kod mladih. Sve naše aktivnosti ići će ka tome da približe i potpuno pojednostave poimanje lepote življenja kroz svakodnevne male stvari. Cilj nam je da projekat traje do 2024. kada se filozofija otpada menja, da na ulicama ne vidimo ljude koji će govoriti smanjimo otpad, nego hajde da povećamo upotrebljivost materijala. To dovodi do novog koncepta koji se zove cirkularna ekonomija, a koji potpuno izbacuje otpad iz priče građana, iz upotrebe u samoj proizovdnji – rekla je Gordana Batas Adamov, suosnivač organizacije Un Beso.

Trenutno u Srbiji pričamo o cirkularnoj ekonomiji kao upravljanju otpadom, Un Beso hoće da se odvoji od te priče i da umesto samo o otpadu pričaju i kako ga proizvodimo, da bismo mogli te materijale vratili nazad u upotrebu. To je još jedan od ciljeva projekta, da za pet godina sistemski reše i dovedu Kragujevac u stanje nula otpada, sa cirkularnom ekonomijom.

You may also like...