Raspisan konkurs za ekološke projekte

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo će sufinansirati projekte od javnog interesaMinistarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je „Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2012. godini čiji su nosioci nevladine organizacije“, u iznosu od 15,5 miliona dinara. Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana najviše do 500 hiljada dinara po projektu.
Ministarstvo će sufinansirati projekte od javnog interesa, koji mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine. Projekti se mogu odnositi na popularizaciju, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine, unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih vidova obrazovnih aktivnosti, realizaciju projekata usmerenih ka rešavanju pojedinačnog problema ili teme u oblasti očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine, kao i drugih oblasti iz delokruga Ministarstva i aktivnosti od javnog interesa kojima se doprinosi zaštiti životne sredine.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2012. godine.
Tekst konkursa, obrazac prijave za sufinansiranje projekta i uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se preuzeti na sajtu Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs).
Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3132-936

You may also like...