Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole objavio je sažeti predlog za praktičnu politiku „Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji“Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole objavio je sažeti predlog za praktičnu politiku „Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji“. Publikacija je nastala u okviru projekta “Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom elektronskih i električnih proizvoda” u saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel i udruženjem GM Optimist.

Ovim predlogom za praktičnu politiku želeli smo da ukažemo na probleme i začeteke negativnih trendova u sistemu upravljanja e-otpadom. U ovoj publikaciji iznete su konkretne preporuke za unapređivanje sistema upravljanja e-otpadom i komunikacije između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i odgovornih institucija.

Na ovaj način žele da podstaknu dalju debatu o održivosti sistema upravljanja e-otpadom u Srbiji, te su svi komentari na priloženu publikaciju više nego dobrodošli.

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=120315053716-1af970dfedbe4fd7bcd6e4a0d7d9478d docname=odrzivo_upravljanje_e_otpadom username=EKO-trafika loadinginfotext=Odr%C5%BEivo%20upravljanje%20e-otpadom%20u%20Srbiji showhtmllink=true tag=e-otpad width=420 height=300 unit=px]

 

You may also like...