RUMEKON – kompanija okrenuta očuvanju životne sredine

Kompanija RUMEKON je osnovana 1998. godine kao porodična kompanija koja je godinama razvijala i usavršavala svoje proizvode koji su u potpunosti okrenuti ka ekologiji i očuvanju životne sredine. Koliko se njihova proizvodnja zasniva na eko održivom razvoju, značaju cirkularne ekonomije i efikasnom korišćenju resursa kao i razvoju zelene industrije govoriće Marko Stupar, generalni menadžer prodaje.

Rumekon logo

Koja je osnovna delatnost Rumekona?

 

Osnovna delatnost Rumekon-a je proizvodnja opreme za skladištenje, sakupljanje i transport komunalnog i industrijskog otpada, Marko Stuparkao i proizvodnja opreme i mašina za reciklažu i preradu različitih vrsta otpada. RUMEKON je TÜV sertifikovan prema standardima kvaliteta ISO 9001, životne sredine ISO 14001, bezbednosti na radu OHSAS 18001 i procedurama kvaliteta zavarivanja ISO 3834-2. Sredinom ove godine kompanija je počela sa izgradnjom novog proizvodnog objekta, površine od 6000 m2 kako bi dodatno modernizovala i unapredila proizvodnju i na taj način odgovorila sve većoj potražnji, kako inostranih, tako i domaćih kupaca.

Proizvodni program kompanije RUMEKON čine sledeće grupe proizvoda:

  • Postrojenja (linije) za separaciju i sortiranje otpada
  • Transfer stanice
  • Abrol kontejneri
  • Kontejneri za autopodizače
  • Pres kontejneri
  • Prese za baliranje
  • Eko kontejneri i skladišta

Koji je Vaš interes i na cemu se zasniva proizvodnja?

Posle skoro 20 godina rada, Rumekon predstavlja značajan oslonac i sigurnog partnera svima koji se bave očuvanjem životne sredine i time u potpunosti opravdava svoj slogan: RUMEKON – Vaš partner. Kompanija je pretežno izvozno orijentisana i od ukupne proizvodnje skoro 60 % proizvoda plasira na tržište EU. Međutim, i pored značajnog izvoza kompanija je prvenstveno okrenuta ka očuvanju životne sredine u Republici Srbiji. Proizvodnja se u potpunosti zasniva na eko održivom razvoju, inovativnim proizvodima, konkurentnim na tržištu Srbije i EU.

Linija za separaciju

Korisni materijali se ne iskorišćavaju dovoljno u proizvodnji, da li kompanija Rumekon to radi?

Kompanija shodno svojoj politici i sistemu očuvanja životne sredine ISO 14001 svakako upotrebljava korisne materijale i usklađuje proizvodnju u vidu boljeg iskorišćenja repro-materijala kako bi generisala što manju količinu otpada. Gledajući sa aspekta životne sredine svi proizvodi kompanije Rumekon nakon kraja radnog veka, mogu da se recikliraju. Dodatno, većina Rumekonovih proizvoda upravo i služi za izdvajanje korisnih materijala iz otpada, tako da kompanija direktno utiče na bolje iskorišćenje korisnih materijala (sekundarnih sirovina) koji se kasnijom reciklažom ponovo vraćaju u proces proizvodnje.

Upravljanje otpadom i izgradnja regionalnih deponija postaje praksa u Srbiji. Nacionalna strategija upravljanja otpadom podrazumeva i izgradnju regionalnih sanitarnih deponija, reciklažnih centara, transfer stanica i spalionica otpada?

Prese za baliranjeU prethodnim godinama, osim ogromnih količina proizvedenih kontejnera, kompanija Rumekon je uspešno realizovala četiri projekta izrade opreme za reciklažne centre i dva projekta izrade opreme transfer stanica. Početkom ove godine kompanija je dodatno ugovorila, i to kao najpovoljniji ponuđač na tenderu, izradu opreme za reciklažni centar u Sremskoj Mitrovici, a krajem godine za reciklažni centar u Valjevu. Osim navedenih projekata kompanija je na tenderima pobedila i uspešno realizovala nekoliko EKO-projekata koje je finasirala EU preko svojih organizaciju u Srbiji poput EU-progresa, UNOPS-a, EU delegacije, nemačkog GIZ-a, švedske organizacije SIDA, IMG, kao i Vlade Republike Danske. Učešćem u svim navedenim projektima kompanija Rumekon zauzima veoma važno mesto u upravljanju otpadom u Republici Srbiji. Celokupan proizvodni program kompanije Rumekon (kontejneri i dr. eko oprema, transfer stanice, oprema reciklažnih centara, itd.) usklađen je sa Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom, odnosno datira i prati same početke razvoja Nacionalne strategije još iz, sada već davne, 2000-te godine.

Transfer stanice zauzimaju veoma važno mesto u sistemu upravljanja otpadom?

Upravo tako transfer stanice zauzimaju veoma važno mesto u modernom sistemu upravljanja otpadom. Glavna uloga transfer Transfer stanicestanica je da predstavljaju sponu između mesta nastanka i generisanja otpada do mesta njegovog daljeg tretmana, odnosno krajnjeg deponovanja ili spaljivanja. Transfer stanice služe za pretovar otpada iz vozila za gradsko sakupljanje smeća u vozila većeg kapaciteta, a sve u cilju postizanja što ekonomičnijeg transporta otpada na udaljena mesta njegovog deponovanja. Razmatrano sa političko ekonomske strane Republika Srbija je u cilju približavanja Evropskoj uniji morala da uskladi zakone, regulative i norme vezane za upravljanje otpadom. U tu svrhu napravljena je gore pomenuta Nacionalna strategija upravljanja otpadom. Nakon izgrađenih sanitarnih deponija ili spalionica neuslovne deponije moraju biti zatvorene, sanirane i praćene nakon zatvaranja. Dakle, zatvaranjem deponija dolazi do nužne potrebe za izgradnjom transfer stanica. Glavni razlog za to je udaljenost gradova od regionalnih deponija. Ukoliko se ide na varijantu spalionica, a kojih neće biti mnogo, transfer stanice su još potrebnije zato što će udaljenosti biti još veće. Transfer stanice u potpunosti zamenjuju neuslovne deponije zato što se sav prikupljeni otpad doprema na transfer stanicu gde se pretovara, presuje u specijalne abrol kontejnere i odvozi na dalje relacije. Iz tog razloga transfer stanice predstavljaju idealno ekološko rešenje za urbanu sredinu opština i gradova.

Koji je po vama značaj cirkularne ekonomije i efikasnog korišćenja resursa, i da li vaša kompanija podržava takav način privređivanja?

Zeleni rast Srbije u budućnosti treba da bude pametan (inovativan), održiv i inkluzivan. Zato je potrebno da Srbija ulaže resurse uKontejneri osnivanje cirkularnog tržišta, počevši već od 2017.godine, kroz povećanje institucionalnog kapaciteta za podršku takvom razvoju, podizanje društvenog kapaciteta za prihvatanje istog, promenu privrednog sistema ka čistijoj, cirkularnoj ekonomiji. Ulaganjem u obnovljive izvore energije, država i tržište postaju nezavisniji od uvoza fosilnih goriva. Dominantna proizvodnja u sektoru malih i srednjih preduzeća jeste model „proizvedi-upotrebi-proizvedi“, što je u slučaju kompanije Rumekon, eko dizajniran proizvod, konkurentan na EU tržištu. Kompanija Rumekon je podržala inicijativu da se pri Privrednoj komori Srbije osnuje „Udruženje za cirkularnu ekonomiju i zelenu industriju“, koje će pomoći industriji da se uspostavi regulatorno-finasijski okvir za razvoj zelene industrije, obezbedi dostupnost finasija za investicioni i tehnološki razvoj, kao i povezivanje na regionalnom i evropskom tržištu. Veoma je važno istaći i članstvo Rumekon –a u strukovnom, neprofitnom Udruženju ‘’Hrabri čistač’’ koje se bavi pitanjima uređenja nacionalnih politika i pravnog okvira u procesu aproksimacije za uspostavljanje tržišnih principa poslovanja i održivog upravljanja otpadom. Kao takvo, Udruženje ‘’Hrabri čistač’’ je povezano (punopravan član) sa FEAD asocijacijom koja je ključna podrška privatne industrije u konceptu upravljanja otpadom kroz cirkularnu ekonomiju i njena načela u Evropskoj uniji čiji punopravan član Republika Srbija teži da bude. Stoga je potrebno i u tržišnom smislu, da kada taj dan dođe, bude kompetentno tržište u sektoru upravljanja otpadom.

.

You may also like...