Seminar o Nacionalnoj strategiji

Seminar o Nacionalnoj strategiji za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokol.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja organizovaće seminar na kojem će biti predstavljen Nacrt Nacionalne strategije za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola za sektore poljoprivrede, šumarstva i upravljanja otpadom. Seminar počinje 15 septembra a održaće seu hotelu Best Western Hotel M, u Bulevaru oslobođenja 56a, u Beogradu.

gume u šumi

pumpaNacionalna Strategija je deo Projekta Razvoj Nacionalne strategije za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola čija je realizacija ostvarena uz pomoć donacije Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Predstavnici Vladinih institucija, međunarodnih organizacija i predlagači projekata će na seminaru biti upoznati sa fazama, kroz koje je potrebno proći i uslovima koje treba ispuniti da bi projekat bio registrovan kao projekat Mehanizma čistog razvoja , kao i sa investicionim mogućnostima za takve projekte u sektorima poljoprivrede, šumarstva i upravljanja otpadom.

You may also like...