Katastar rudarskog otpada

U Centru za kulturu Gradac u Raški je održana prva javna prezentacija projekta ’’Katastar rudarskog otpada’’, na kojoj su predstavnici ministarstva, rudarstva i energetike i članovi projektnog tima, predstavili metodologiju projekta, dosadašnje rezultate i najavili naredne korake projekta koji je započeo 2017 godine, a završava se 2020 godine.

Projekat “Katastar rudarskog otpada” bavi se izradom baze podataka svih aktivnih i napuštenih lokacija rudarskog otpada u Srbiji, kako bi formirao inventar lokacija rudarskog otpada u formi katastra. Cilj je harmonizacija zakonodavstva sa regulativom EU u sektorima rudarstva i zaštite životne sredine, konkretno kroz razvoj i poboljšanje sistema upravljanja rudarskim otpadom. Dragana Jelisavac Erdeljan šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike rekla je da će posle završetka projekta u februaru 2020. godine katastar rudarskog otpada biti dostupan javnosti.

Dragana Jelisavac, Erdeljan šef Odseka za rudarstvo ministarstva rudarstva i energetike
Dragana Jelisavac Erdeljan – šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike
  • Sa jasnom slikom otpada gde se nalazi, sa lokacijama i rezultatima laboratorijskih analiza koje će pokazati štetne uticaje na životnu sredinu i ljude, stvara se mogućnost i dobra baza da u budućem periodu država, koja je nadležna za ovaj otpad krene u postupak remedijacije i rekultivacije lokacija koje su najkritičnije. Ovaj projekat će nam kao još jedan od rezultata u finalnoj fazi dati i tri studije slučaja kroz koje će biti procenjene i visine ulaganja u ovakve radove na lokacijama sa opasnim i neopasnim inerntnim otpadom – istakla je Dragana Jelisavac, Erdeljan šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike.

Osam timova inženjera i tehničara rudarske i geološke struke obišlo je do sada 250 lokacija širom zemlje i utvrdilo da se u Srbiji nalazi 105 lokacija sa većim količinama rudarskog otpada. U dogovoru projektnog tima i Ministarstva rudarstva i energetike izabrana je 41 lokacija koje su predmet detaljnog ispitivanja: uzorkovanja zemljišta, rudarskog otpada, podzemnih i površinskih voda kao i hemijske analize i procene stabilnosti.

Nikola Rudić, stručnjak na projektu
Nikola Rudić, stručnjak na projektu
  • Ukupna zapremina rudarskog otpada je iznosila približno 24 miliona metara kubnih, a da se 41 lokacija koja je uzeta za detaljna razmatranja sadržala su 80 odsto od tog materijala. U zavisnosti od materijala koji se eksploatisao, da li je rudarski otpad ili odlagalište, pravio se i detaljni plan uzorkovanja i istraživačkih radova – rekao je Nikola Rudić, stručnjak na projektu.

Pozadina ovog projekta je jedan od zahteva Zakona o rudarstvu Republike Srbije, koji podrazumeva izradu baze podataka svih lokacija rudarskog otpada, koji prema rečima dr Piter Bajera, tim lider projekta uključuje i različita odlagališta i flotacijska jalovišta. Ovu bazu podataka nazivaju takođe katastar rudarskog otpada. Flotacijska jalovišta su dva u okviru Karadaka i Rudnice, a katastar će sadržati podatke i o aktivnim rudnicima kao i podatke sa napuštenih lokacija rudarskog otpada.

Te lokacije sadrže ukupno 80 odsto identifikovanog rudarskog otpada i nalaze se ukupno u 21 opštini. Na teritoriji opštine Raška nalazi se sedam od ukupno 41 izabrane lokacije za dalje istraživanje.

Đorđe Gogić, zamenik predsednika opštine Raška
  • Prilike na svetskom tržištu uveliko su diktirale tražnju određenih vrsta ruda pa su trenutno jedini aktivni rudnici na teritoriji naše opštine Ibarski rudnici kamenog uglja koji se bave i eksploatacijom bornih minerala, zatim rudnici koji se bave proizvodnjom i reciklažom magnezijuma i oni koji eksploatišu kameni agregat. Mnoge svetski poznate rudarske kompanije istražuju ležišta rudnog bogatstva na teritoriji naše opštine. Tako je kanadska firma pronašla nekoliko napuštenih rudnika uglja i ogromne rezerve rude bora kod Baljevca na Ibru. Ovaj rudnik bi mogao da bude u funkciji preko 20 godina. Opština Raška je spremna da sarađuje sa rudarskim kompanijama, ali će uvek insistirati na poštovanju zakona kojim se regulište zaštita životne sredine istakao je Đorđe Gogić, zamenik predsednika opštine Raška.

Od dobijenih rezultata istraživanja formiraće se digitalna baza podataka “katastar rudarskog otpada” koja do sada u Republici Srbiji nije postojala. Cilj projektnih aktivnosti je usaglašavanje sa zakonskom regulativom EU kao i razvoj i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji. Projekat “Katastar rudarskog otpada” vredan je 2,1 milion evra,  EU finansira u iznosu od 90 odsto sredstava dok preostalih 10 odsto obezbeđuje Republika Srbija.

You may also like...