AEROPOLEN U VRBASU

ekovrbas1


Stanica za monitoring aeroplana u Vrbasu započela sa radom od 1.februara 2009 godine.

Da preko 10.000 građana opštine Vrbas, obolelih od polenskih alergija bude redovno informisano o koncetraciji štetnog polena u vazduhu, omogućiće nova stanica za monitoring aeroplana u Vrbasu.

U prethodnom periodu zabeležene su sledeće vrste polena u vazduhu koji ima umereno ili jako alergeno svojstvo:

Biljne vrste

Narodni naziv

Alergenost polena

Zabeležena koncetracija polena u vazduhu

Corylus

Leska

umereno do jako

niske koncetracije

Alnus

Jova

umereno do jako

niske koncetracije

Taxaceae/ Cupressaceae

Tise/čempresi

umereno

niske koncetracije

Fraxinus

Jasen

umereno do jako

niske koncetracije

PROGNOZA AEROPOLENA ZA NAREDNI PERIOD

U narednom periodu očekujemo porast koncetracije polena leske koja bi mogla izazvati blagu iritaciju kod senzibilisanih osoba.

Rad aeropalinološke stanice u Vrbasu omogućili su Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, SO Vrbas, SO Mali Iđoš. Determinacija polena urađena je na PMF, Novi Sad u Laboratoriji za palinologiju.

Donacijom Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 2005. godine, Ekološki pokret Vrbasa nabavio je i Hirstov uređaj za merenje koncetracije polena u vazduhu (klopku za polen).

Od tada Ekološki pokret Vrbasa u saradnji sa DP „Agrozavodom“ iz Vrbasa obavlja monitoring aeropolena. U tu svrhu oformljena je Prognozno-izveštajna služba koja se bavi aerobiološkim i aeropalinološkim ispitivanjima i analizama, prognozom aeropolena, te obaveštavanjem javnosti i stručnih insticucija o rezultatima.

Ovi rezultati koriste se u različitim naučnim disciplinama.

U poljoprivredi, za rane procene prinosa anemofilnih agrokultura i analiza protoka gena od genetski modifikovanih useva. U medicini, za proučavanje uzročnika zdravstvenih tegoba kod osoba sa alergijom na polen. U biologiji i ekologiji, za analize odgovora biljaka na abiotičke i biotičke promene životne sredine. Takođe se koriste i kod forenzičkih analiza.

Podršku ovom poslu osim DP Agrozavoda iz Vrbasa, dala je i lokalna samouprava Kule i Malog Iđoša.

You may also like...