Započeli radovi na uređenju park – zone arboretuma

U jednoj od najlepših prirodnih oaza u gradu, Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu, započeli su radovi na uređenju park-zone. Zahvaljujući velikoj volonterskoj akciji, ova izuzetno vredna botanička zbirka drveća koje raste na teritoriji Srbije, ali i drvenastih vrsta sa drugih prostora, postala je bogatija i za prirodni lavirint, a revitalizovani su i drugi delovi ovog dragocenog zelenog prostora u Beogradu. Zeleni lavirint formiran je od preko 400 sadnica doguvečnog šimšira (Buxus sempervirens).

Arboretum Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu smešten je na severozapadnim padinama Košutnjaka i u njegovoj zbirci raste više od 300 drvenastih i žbunastih vrsta i unutarvrsnih taksona, predstavljenih sa 1.800 primeraka. Ovu ambijentalnu celinu, uz očuvanje autohtonih i alohtonih dendro vrsta, odlikuje izuzetna pejzažno-arhitektonska vrednost i niz specifičnih namena. Arboretum je, kao zaštićeno dobro Beograda, ujedno i „zelena učionica“ na otvorenom, naučno-istraživački i edukativni centar, mesto na kome se uspešno odvija hortikulturna terapija i inkluzivno obrazovanje, te tako podstiču pozitivna iskustva učenja osoba sa posebnim potrebama, ali, Arboretum je i neotkrivena urbana oaza, dostupna građanima.

Jedna od najprivlačnijih lokacija unutar Arboretuma je park-zona sa koje se pogled pruža na Novi Beograd i uže gradsko jezgro, a velika volonterska akcija organizovana je upravo sa ciljem njenog daljeg uređenja. Zahvaljujući još jednoj uspešno realizovanoj inicijativi koja razvija kulturu volonterskog rada i ekološke svesti, više od stotinu volontera je radilo na poslovima postavljanja lavirinta, sadnje i pejzažnog uređenja prostora ove jedinstvene urbane oaze.

Akcija je organizovana u saradnji Šumarskog fakulteta u Beogradu, Centra za unapređenje životne sredine i kompanije L’Oréal Balkan, koja je na ovaj način obeležila petogodišnjicu globalne inicijative „Dan građana“ (CitizenDay), u kojoj učestvuje više od 20 hiljada zaposlenih širom sveta.

Ova volonterska akcija je još jedan primer uspešne saradnje javnog sektora sa društveno odgovornim kompanijama, i značajna inicijativa u sklopu kojih zaposleni posvećuju vreme projektima očuvanja životne sredine i konkretno doprinose lokalnim zajednicama u kojima posluju.

You may also like...