Karavan za živi Dunav

WWF-Svetski fond za prirodu poziva sve zainteresovane pojedince da se uključe u kampanju koja doprinosi očuvanju jednog od najvažnijih prirodnih resursa – vode!
WWF-ov Karavan za živi Dunav je putujuća izložba čiji je cilj podizanje svesti javnosti o značaju vode kao prirodnog resursa, o različitim vodenim ekosistemima i vrstama biljaka i životinja koje ih nastanjuju kao i o uslugama koje ovi ekosistemi pružaju ljudima.

Karavan će ove godine posetiti četiri grada u Srbiji:
Niš – 27. jun; Beograd 28-29. jun; Novi Sad 1.jul; Sombor 3.jul.

Svi zainteresovani aktivni pojedinci stariji od 18 godina koji su želeli da se angažuju na polju zaštite životne sredine i da steknu iskustvo u organizaciji događaja i kampanja i radu u međunarodnoj organizaciji, mogli su da se prijave za volontiranje.


Svi zainteresovani morali su da imaju iskustvo na polju zaštite prirode i životne sredine, i u radu sa decom i odraslima. Učešćem u kampanji, volonteri će dobiti priliku da rade na realizaciji samog događaja, budu u direktnom kontaktu sa publikom, da nauče zašto je važno štititi prirodne resurse i racionalno ih koristiti, kao i da upoznaju nove ljude i rade sa osobama sa višegodišnjim radnim iskustvom u organizacijama civilnog društva.

Ako želite da date doprinos podizanju svesti građana o značaju vode i očuvanju životne sredine uopšte, želite da naučite nešto novo, volite prirodu, rad sa decom i sticanje novih poznanstava, onda je ovo prava akcija za vas.

You may also like...