Zakon o građevinskom zemljištu

dulickg

U organizaciji grada Kragujevca i Ministarstva prostornog planiranja i životne sredine, u Kragujevcu održana javna rasprava o radnoj verziji Nacrta Zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji za područja 9 okruga u Srbiji. Novi Zakon stvoriće uslove da se uvede red u oblasti građevinstva i urbanizma, poveća efikasnost opštinskih administracija,obezbedi pravna sigurnost i spreči korupcija i kriminal.

Predlog Zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji naći će se u skupštinskoj proceduri tokom marta, nakon javne rasprave i odobrenja Vlade Srbije, najavio je ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. Budući Zakon obavezuje sve opštine u Srbiji da, pod pretnjom oštrih kazni, u roku od 18 meseci donesu dva ključna planska dokumenta, Prostorni plan grada i Urbanistički plan naselja. Planovi će morati da budu dostupni javnosti, jer do sada, na žalost, građani zbog dobijanja izvoda iz plana su morali da čekaju. On je naveo da će novi zakon značajno smanjiti broj planskih dokumenata koje treba da donesu opštine u Srbiji, istakavši da je država spremna da finansira njihovu izradu, ali da će pomoći samo siromašnim opštinama.

U prošloj godini Ministarstvo je izdvojilo 105 miliona dinara za finansiranje planskih dokumenata u 46 opština u Srbiji, dodavši da kompletna planska dokumenta sada ima svega 20 odsto opština.

On je rekao da novi zakon treba da reši „gorući problem“, a to je pitanje pravne sigurnosti građana koji kupuju stanove iz takozvane sive gradnje. Proširiće se i ovlašćenja građevinske inspekcije koja ima pravo da zapečati divlja gradilišta u Srbiji, a uvešće se i više reda u naplatu naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Novi Zakon treba da poveća i efikasnost lokalnih administracija i skrati vreme izdvajanja građevinskih dozvola, koje danas u Srbiji u proseku iznosi 210 dana, a naš cilj, istakao je Dulić,je da se vreme izdavanja dozvole skrati sa 350 na 150 dana. Lokalne uprave očekuju da će novi Zakon bolje urediti oblast planiranja i izgradnje i korišćenja građevinskog zemljišta. To je prema oceni predstavnika Kragujevca preduslov za privlačenje stranih investitora i brži razvoj ovog grada kao centra makroregije.

Shvatajući ozbiljnost ove problematike, promenom statuta grada, Kragujevac će od marta dobiti novog člana gradskog veća, koji će se baviti ovom problematikom i ekologijom.

Dulić je tom prilikom rekao da je pitanje životne sredine i prostora veoma važno pa zato očekuje da grad Kragujevac uzme veoma aktivnu ulogu u akciji Ministarstva „Očistimo Srbiju“. Pokušaćemo ne samo da povećamo odgovornost građana prema svojoj životnoj sredini, nego kako je rekao i da se rešimo realnih problema – divljih deponija i ogromne količine otpada.

You may also like...