Indikatori šumovitosti u Srbiji

Nova publikacija Agencije za zaštitu životne sredine Indikatori šumovitosti u Srbiji

Agencija za zaštitu životne sredine je u saradnji sa stručnjacima “Visoke škole primenjenih studija” iz Vranja objavila posebnu publikaciju Indikatori šumovitosti u Srbiji prema CORINE Land Cover (“Serbian Forest Indicators by CORINE Land Cover”).

Indikatori šumovitosti u Srbiji prema CORINE Land Cover
Knjiga je nastala kao rezultat saradnje Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Evropske agencije za životnu sredinu – Corine Land Cover. Analizirane promene šumovitosti u periodu 1990-2012. mogu biti veoma korisne svima koji se bave zaštitom životne sredine, zaštitom prirode, šumarima, donosiocima odluka, kao i svima koji se bave eksploatacijom prirodnih resursa.

U periodu od 1953-2006. godine, došlo je do povećanja površine pod šumom za preko milion hektara što je porast od 75% u odnosu na 1953. godinu
Prema CORINE Land Cover metodologiji i analizi za 2006. godinu, površina pod šumom iznosi oko 2 880 000 ha ili 32 % teritorije. Površina pod šumom u Centralnoj Srbiji iznosi oko 2 200 000 ha što je oko 39 % teritorije Centralne Srbije. U Vojvodini površina pod šumom iznosi oko 151 000 ha, što je oko 7 % teritorije Vojvodine. Na Kosovu i Metohiji površina pod šumom iznosi oko 531 000 ha, što je oko 48 % teritorije Kosova i Metohije.

U Republici Srbiji, najzasupljenije su lišćarske šume 2 068 418 ha ili 91,27% šuma (29,66% teritorije zemlje), zatim slede mešovite šume sa 116 118 ha ili 5,12% šuma (1,5% teritorije) i četinarske šume sa 81 797 ha ili 3,61% šuma (1,05% teritorije).

U Centralnoj Srbiji 34,35% teritorije (91,04% šuma) zauzimaju listopadne, 1,97% četinarske (3,73% šuma) i 1,4% mešovite šume (5,23 % šuma). U Vojvodini 6,26% teritorije (94,72% šuma) zauzimaju listopadne, 0,23% četinarske (1,82% šuma) i 0,12% mešovite šume (3,46% šuma).

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

You may also like...